„Zahajujeme právní kroky k tomu, abychom rozvázali smlouvu a konsorcium společností, které tady v poslední době spíše nepracovali než pracovali, vykázali ze staveniště,“ potvrdil na setkání s novináři mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

K tomuto řešení dospěl investor stavby vzhledem k několika faktům. Firmy vedené českou společností Geosan podle Rýdla dlouhodobě nedodržuje smlouvu a nereaguje na výzvy a nařízení investora. Problém je i nepředložení opravného harmonogramu, respektive jeho ignorování. „Také docházelo k postupnému útlumu veškerých prací a v poslední době došlo k totálnímu zhroucení koordinace a organizace stavby,“ řekl Rýdl.

Rozvázat smlouvu o dílo, která byla na sumu jedné a tři čtvrtě miliardy, však nebude otázka dne nebo týdne. „Předpokládám, že po přelomu roku by smlouva měla být právoplatně rozvázána a my budeme přebírat staveniště,“ odhadl mluvčí. Pak bude připraveno nové výběrové řízení, na základě kterého by měl být vybrán „nový, skutečně kvalifikovaný zhotovitel“. Mlučí radikálně odmítl, že by práce dokončil Geosan. Stejně tak je již nyní jisté, že se prodlouží termín dokončení modernizace celého úseku, který byl původně stanoven na rok 2020.

Zhotovitel podle všeho zanechat prací nehodlá. „Akciová společnost Geosan Group je rozhodnuta dostát svým smluvním závazkům a dílo v roce 2020 dokončit a předat,“ sdělila mluvčí společnosti Vlasta Končelová. „Budeme pracovat právními prostředky tak, jak jsme byli nuceni dosud. Nejsme ve středověku, nemůžeme sem poslat vojsko a vyhnat je silou,“ odvětil Rýdl.

Co však chce a může ŘSD udělat prakticky hned, je rozšíření dálnice. „V nejbližších desítkách hodin posuneme svodidla směrem do středu dálnice, abychom rozšířili jízdní pruhy,“ slíbil v pondělí dopoledne Rýdl. Tuto činnost dostal za úkol zhotovitel, investor se ale už připravuje na to, že převezme iniciativu a provede posunutí svépomocí.


ŘSD už oslovilo přímo firmu, která by posunutí svodidel provedla, v zájmu urychlení celého procesu neproběhla ani soutěž. „Není to technologicky jednoduché, svodidla jsou zamrzlá,“ uvědomoval si však Rýdl a tak kromě sypače povolal také frézu, která by případně s demontáží pomohla. Nejtěžší technika nastoupit nemůže, její přesun by totiž paralyzoval dálnici.

Tématem posledních dní je pak doplnění podloží stávajícího betonového krytu, tzv. kaverny. Geosan tvrdí, že nabízel investorovi využití nízkotlaké injektáže před třemi týdny. „ŘSD tento způsob zásadně odmítlo a trvalo na výrazně časově horším řešení, tedy vybourání části betonové vozovky, doplnění podloží a následné provedení nové konstrukce vozovky,“ popsala Končelová a dodala: „A to přesto, že vše je pouze dočasná úprava, protože v roce 2019 dojde k provedení celého nového podloží a nových vrstev betonové vozovky.“

Ve čtvrtek 13. prosince pozdě večer však prý ŘSD vydalo a zaslalo pokyn k využití injektáže. Podle ŘSD měly tyto práce probíhat o víkendu, podle Geosanu nikoliv. „Požadavek na provedení těchto činností během víkendu nikdy komunikován nebyl, patrně proto, že je nesmyslný. Tyto práce budou zahájeny dnes,“ sdělila v pondělí ráno Končelová.

„O závadách na kavernách od nás konsorcium ví od srpna. Vyzývali jsme je, aby vady, které jsou na více než šesti stech metrech toho úseku, napravili. Nereagovali,“ odpověděl Rýdl v pondělí dopoledne a dodal: „Nyní byly znovu vyzvány a žádnou aktivitu tady nevidím.“

Kvůli kavernám musí být svodidla o pár centimetrů dále od středu dálnice, než by bylo ideální. „Kaverny jsou pod levým jízdním pruhem a kdyby na to najel těžký náklad, může dojít ke zlomení betonové desky a v tu chvíli tady může vzniknout s nadsázkou malá past na mamuta. To se nesmí stát,“ prohlásil mluvčí ŘSD.

Na druhou stranu se ale v úseku u sjezdu na Větrný Jeníkov v pondělí dopoledne pracovalo. „Stavba je více než dva měsíce za svým harmonogramem. Pokud tam dnes něco dělají, je to pravděpodobně práce, kterou měli udělat před dvěma, třemi, čtyřmi měsíci,“ reagoval Rýdl.

ŘSD bude po konsorciu stavebních firem chtít penále ve výši stovek milionů korun. Rýdl ukázal novinářům dokument, podle kterého jsou sankce a penále za pozdně odvedenou práci 30 750 000 korun. „Je to výhradně jen a pouze za stavební objekt dálničního nadjezdu na kilometru 104. Další sankce samozřejmě budou následovat,“ vysvětlil.

Pro ŘSD se jedná o novou zkušenost. V minulosti se stalo, že zhotovitel ze stavby svévolně odešel, vykázán ale ještě nikdy nebyl. V pondělí probíhalo další jednání mezi ŘSD a Geosanem. „Dílčí jednání nebudu jakkoliv komentovat, počkáme si na výsledky,“ uvedl Rýdl a ve stejném duchu na dotaz Deníku odpověděla i Končelová.