„Na počátku tohoto projektu stála nabídka ke spolupráci ze strany místního občana, který chtěl po skončení své podnikatelské dráhy udělat něco užitečného pro potřebné. Oslovil Armádu spásy, kterou znal z minulosti, a nabídl svůj objekt k realizaci nějakého charitativně prospěšného záměru,“ popsal prvotní popud ke stěhování klientů z azylových domů do Křižánek oblastní ředitel Armády spásy David Jersák.

Plánovaný projekt vzbudil tehdy v Křižánkách doslova pozdvižení, místní obyvatelé se na možnou přítomnost nových sousedů dívali s krajní nevolí. „Nesetkal jsem se s tím, že by k tomu někdo řekl něco pozitivního, snad kromě budoucího správce komunitního domu,“ řekl tehdy starosta Křižánek Jan Sedláček.
Armádě spásy se ale podařilo do nového domova na Vysočině přestěhovat pouze jediného klienta. Přes původní nevoli se s ním nakonec místní docela sžili.

„Dokud pracoval, ani jsme o něm nevěděli. Pak práci ztratil, a tak jsme se mu pokoušeli pomoci najít něco nového. Nakonec se ale vrátil do města, vesnice mu nevyhovovala,“ poznamenal Jan Sedláček.

Projekt byl tím pádem u konce. „Důvodem ukončení je fakt, že se nenašel dostatečný počet vhodných a schopných klientů, kteří by současně měli zájem přestěhovat se z města na venkov. Postupně tomuto projektu „vyrostla“ konkurence v podobě zvyšující se nabídky sociálního bydlení. Zejména v posledních letech se ve městech rychle rozvíjejí projekty mířené na prevenci bezdomovectví, lidé v nich mají možnost získat tréninkový a posléze standardní nájemní byt ve svém přirozeném prostředí,“ vysvětlil David Jersák.