„Stavba by měla být ukončena do března 2020, termíny se zatím drží. Bude to stát téměř 34 milionů korun bez daně. Voda se začne napouštět po kolaudaci, tedy v létě příštího roku,“ říká Pavel Hopjan, vedoucí správy toků pro oblast povodí Dyje z Lesů České republiky. Právě státním lesům vodní dílo od roku 2011 patří.

Kdy se bude možné v Markovce vykoupat? Podle Hopjana bude záležet na klimatických podmínkách. „Je spočítáno, že při stoleté povodni by celý objem 618 tisíc kubíků vody natekl za pouhých sedm hodin. Při běžných podmínkách by to podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu mohlo trvat 180 dní – tedy přibližně jednu sezonu. Nicméně podle zkušeností se současným suchem ta doba bude zřejmě delší,“ upozorňuje. Spíš se s plným stavem počítá v roce 2022.

Vylovili kapitální sumce

Ryby do nádrže vysadí její uživatel, tím je v současné době Moravský rybářský svaz. Ten rozhodne i o druhovém složení. Při výlovu šli z vody ven kapři, amuři, tolstolobici či štiky. Vyloveno bylo i několik kapitálních sumců.

Oprava Markovky se dělá po třiceti letech, stavba byla dokončena v roce 1987. Státní lesy počítají s tím, že nové objekty - zejména vypouštěcí objekt - by měly mít životnost minimálně 50 let, opravované objekty minimálně 30 let.

„Co mám informace, Markovka byla naposledy vypuštěna v roce 1992. Ne však takto úplně. Pokud nenastanou veliké povodně, které by nás nutily kontrolovat funkčnost objektů, které jsou běžně pod vodou, nádrž se další desítky let vypouštět nebude,“ poznamenal Hopjan.

Žádné poklady, jen nepořádek

Našly se po vypuštění nějaké „poklady“? „Žádné kostry ani zlato jsme tu neviděli. Jen spoustu bince. Pneumatiky, pet lahve, igelity,“ vyjmenoval jeden z dělníků, kteří pracují na sanaci bezpečnostního přelivu a novostavbě vypouštěcího objektu. Bezpečnostní přeliv bude, jako dosud, sloužit k převádění velké vody. Je stavěný na stoletou povodeň. Vypouštěcím objektem neustále odtéká voda do potoka Markovka, který nesmí zůstat na suchu, aby z něj nezmizel život.

Velkou pozornost kolemjedoucích řidičů budí jeřáb, který se tyčí ve svahu. Leckoho napadne, zda se nemůže sesunout. „Neměl by, stavební firma na něj má posudek odborného statika,“ vysvětluje Pavel Hopjan. Jeřábník denně kontroluje, zda je konstrukce ve vodováze. S jeřábem pracuje „ze země“, zařízení má totiž dálkové ovládání.

Překvapilo stavaře a projektanty něco při přípravě stavby? „Když jsme nádrž vypustili, zjistili jsme, že jedno ze šoupat ve spodní výpusti bylo nefunkční. V průběhu stavby se pak muselo zareagovat na skalnaté podloží pod vypouštěcím objektem. A dále nás zaskočila různorodá kvalita betonů na objektu bezpečnostního přelivu,“ přiblížil Pavel Hopjan.

Telč, Třešť a další místa

V současnosti je rekonstrukce Markovky největší akcí tohoto typu, kterou Lesy České republiky na svém majetku v Kraji Vysočina provádějí. „Naše správa toku má v plánu obnovit 50 nádrží během pěti let v hodnotě 150 milionů. Z toho na Vysočině jich bude osm za 40 milionů korun. A další vytipováváme,“ prozradil vedoucí Hopjan.

Jsou to například rybníky Novecký v katastru Nové Vsi u Třeště, Partyzánský v katastru Domamile, Skokan v katastru Meziříčka u Moravských Budějovic. Státní lesy už staví čtyři malé vodní nádrže kolem Telče. „Z těch osmi, o kterých jsem hovořil, budou některé úplně nové, jedna z nich v Číhalíně, další dvě v kralické oboře,“ upřesnil vedoucí Hopjan. Nepůjde o výrazné velké stavby, ale malá díla se stálou hladinou, která zadrží vodu v krajině. Budou mít zejména ekologickou funkci, neposlouží k chovu ryb.