Průmyslové firmy čelí nedostatku dělnických a technických profesí. „Myslím si, že tady bude potřeba součinnost nejen zaměstnavatelů a škol, ale i jiných orgánů. Pomáháme si tím, že přijímáme lidi ze zahraničí. Řeknu zcela otevřeně, že zaměstnáváme v dělnicích profesí Ukrajince a Vietnamce a v technických profesích absolventy vysokých škol v Bělorusku a Kazachstánu,“ prozradil generální ředitel Motorpalu Radim Valas.

„Jiná možnost není, protože nedostatek kvalifikovaných pracovníků je opravdu velký. Lidí z technických oborů moc není a poptávka po nich je obrovská. Zejména pak pro firmy, které se rozrůstají a potřebují nové zaměstnance,“ pokrčil rameny Valas.

V příštím roce bude firma potřebovat další zaměstnance. Jejich přesný počet ale zatím neví. „Bude se to dost odvíjet od naší zakázky v Indii. V současně době odhadujeme potřebu tak padesáti šedesáti lidí na příští rok. Takže budeme přijímat,“ poodhalil Valas.

Nedostatek pracovníků ovlivňuje i nízká porodnost. „Je potřeba si uvědomit, že budou přicházet do věku mladé ženy, které jsou z už slabších populačních ročníků. Takže stavět nové závody, pokud se nebude jednat o stavby s vysokou přidanou hodnotou, nemá smysl. Nepočítejme, že mimo Ukrajinců zvýšíme počet lidí pracujících v našich průmyslových závodech,“ podotkla Alena Štěrbová, prorektorka pro rozvoj Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Motorpal spolupracuje i se školami. „Teď se snažíme o spolupráci z jihlavským učilištěm. Máme takovou ideu, že bychom od nového školního roku v prostorách naší nástrojárny, která je velice dobře vybavená pro tyto účely, otevřeli kurz pro pět až deset mladých lidí, učňů, kteří by do Motorpalu docházeli. dokonce uvažujeme, že povoláme i nějaké mistry, kteří jsou dnes už v důchodu, aby se jim věnovali,“ nastínil Valas. „Snažíme se prezentovat i na vysokých školách, abychom přilákali lidi z technických oborů a řekli jim, co Motorpal dělá, jaké jsou u nás možnosti a jak se u nás mohou seberealizovat,“ dodal Valas.

Studenti sem mohou chodit na různé stáže nebo brigády. „Máme u nás systém diplomových prací. Pokud jsou studenti šikovní, tak chodí i během letních prázdnin na brigády, a někteří mají dokonce částečný pracovní poměr, kdy v rámci studia dochází do firmy. To se nám hodně osvědčilo, protože absolventi pak zůstávají u nás v Motorpalu. Zájem o tuto práci je, protože si myslím, že je tato práce opravdu zajímavá a každý se tam najde,“ řekl s úsměvem Valas.

Motivovat studenty pro práci v technických oborech se snaží i Kraj. „Jsme schopni ovlivnit maximálně naše školy, dovybavit je, zlepšit tam atmosféru, ale aktivitu firmy musí vyvinou samy, pokud si chtějí předjednat budoucí zaměstnance. Začínáme už s dětmi prvních tříd, starší žáci mají stavebnice Mercury, pak stavíme svůj kaipan a mnohé další. Je to snaha přitáhnout děti k manuálním oborům,“ upřesnil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.