„Máme oči plné prachu, každý večer si je musíme rozkapávat kapkami a vymývat. Trápí nás i kašel a dýchací obtíže. Zboží je špinavé, leží na něm vrstvy nečistoty. Za to všechno mohou jemné piliny, které sem létají z areálu firmy Kronospan. Zde leží hromady dřevní drtě. Vadí nám ale i zápach z této firmy, který se šíří celým krajským městem," popisuje Lenka Hablyová, zaměstnankyně jedné z firem v sousedství dřevozpracujícího podniku Kronospan v jihlavské části Bedřichov.

Šéf Hablyové zaslal před nedávnem na krajský úřad a jihlavskou radnici oficiální stížnost na nadměrný spad pilin. Ovzduší v průmyslové zóně se podle něj zhoršilo zejména v poslední době, po zprovoznění nové technologie na zpracování odpadního starého dřeva.

Aktuální situací se zabývá odbor životního prostředí krajského úřadu. Ten měří prašnost, aby se dal zjistit původce znečištění. Firma, kde pracuje Lenka Hablyová, napsala i na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě. Ta v případě nové linky v Kronospanu našla několik pochybení. Kronospan slíbil nápravu, podle vedení firmy se intenzivně pracuje na zlepšení. Už zítra by se mělo konat další jednání se státními orgány.

„Ten problém je daleko horší. Nejenže jsme tomuto škodlivému prachu vystaveni v práci v těsném sousedství Kronospanu. Ale to znečištění se šíří po celém městě, stejně jako zápach. Já bydlím u zoo a jemné prachové částice doletí až tam. Auto parkuji ve dvoře a je od toho, co létá z Kronospanu, dost špinavé," vyjádřil se další ze zaměstnanců firmy, která si oficiálně stěžovala.

Stížnost na počínání souseda poslal na úřady jednatel Pavel Blaha, který nechce, aby se název jím vedené firmy objevoval v tisku. V areálu Kronospanu se nacházejí obrovské hromady drtě z dřevotřískových desek a z dalších starých materiálů, ze kterých odlétá prach. Naše firma je první na ráně, máme to tu nejhorší. Ale nespokojeni jsou i jinde. Kronospan argumentuje, že používá zkrápěcí technologii, která má šíření prachu a nečistoty zabránit, ale jak je vidět, tak to nepomáhá," uvedl Blaha.

Poté, co Blaha napsal na úřady, se věci daly do pohybu. Lidé z inspekce životního prostředí zde v dubnu konstatovali, že znečištění je nadměrné a pochází z Kronospanu. Firma navíc neměla platné povolení provozu nově zaváděné technologie. „Na základě uvedených zjištění bylo proto s provozovatelem zahájeno správní řízení o uložení pokuty," potvrdil Jiří Lacina z brodské pobočky ČIŽP.

Firma Kronospan se ale brání, že novou moderní technologii teprve testuje, že se nejedná o běžný provoz a povolení si nyní společnost vyřizuje. „Věříme, že počáteční problémy doposud nedokončené technologie budou postupně odstraněny tak, aby byla zachována vysoká úroveň ochrany životního prostředí. Ve věci prašnosti vedeme jednání s krajským úřadem a ČIŽP. Připravují se odpovídající opatření k řešení především nárazových situacích při větrném počasí," uvedl jednatel Kronospanu Jan Kubát.

Podle něj se jedná hlavně o posílení zkrápění pomocí speciálních zkrápěcích děl a odsávání prašných částí technologie. „Vše budeme řešit na dalším jednání ve středu," připomněl Kubát.

Jiřího Lacina z inspekce žitovního prostředí soudí, že by bylo optimálním řešením postavit pro hromady recyklovaného materiálu halu. „Zde ovšem můžeme narazit na to, že to nebude možné kvůli požárnímu zabezpečení a manipulačních důvodů," dodal.

Na prašnost v jihlavské průmyslové zóně se zaměřil krajský úřad. Od začátku května proto jihlavské pracoviště Zdravotního ústavu okolí Kronospanu měří prašný spad s cílem zjistit skutečné zatížení oblasti prachovými částicemi.

V květnu odebrané čtyři vzorky hejtmanství předá k další analýze na pracoviště Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, kde experti identifikují zdroje znečištění ovzduší. A tam potom ukáže na konkrétní firmy a jejich podíl na znečištění ovzduší v Jihlavě.

„Rozdíl je v tom, že při dřívějších měřeních se řešilo množství, nyní se bude řešit i složení spadu, to znamená, o jaký typ prachových částic se jedná," upřesnil krajský radní Zdeněk Chlád.

Výsledky měření by měly být známé zhruba do konce června. Na jejich základě bude kraj řešit žádost Kronospanu o získaní takzvaného integrovaného povolení. „Kraj poté bude vyžadovat důsledná efektivní opatření k zamezení prašnosti," doplnila mluvčí Krajského úřadu Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Pavel Blaha svoji stížnost zaslal také na jihlavskou radnici, odpovědi se podle svých slov nedočkal. „Ano, tento dopis jsem obdržel. Považoval jsem ho za informativní. Záležitosti týkající se společnosti Kronospan nejsou v kompetenci města. Ty může řešit krajský úřad. Město může pouze zdvořile žádat o sjednání nápravy nebo podat podnět dotčeným orgánům. Například v minulosti se to podařilo, i díky iniciativě města ve firmě došlo k instalaci filtru," vysvětlil jihlavský primátor Rudolf Chloupek.

Jak připomněla vedoucí městského odboru životního prostředí Katarína Ruschková, podle výsledků měření ovzduší v Jihlavě jsou největší problémy s lokálními topeništi a dopravou, Kronospan podle těchto zjištění tou největší hrozbou není.

To si ale nemyslí Jana Vitnerová z ekologické organizace Arnika. „Podle našich dlouhodobých analýz patří Kronospan mezi největší znečišťovatele ovzduší rakovinotvornými látkami, zejména pak formaldehydem. A to nejen na Vysočině, ale i v rámci celé republiky," podotkla Vitnerová.

ZUZANA MUSILOVÁ