„Ministerstvo zemědělství vypracovalo na základě zkušeností lesníků a ve spolupráci s lesními hospodáři deset pravidel, která by měli návštěvníci lesů v zájmu vlastní bezpečnosti dodržovat. Pro bezpečný návrat z návštěvy lesa je potřebné správně vyhodnotit možná rizika spojená se zvýšenou těžbou dřeva, pohybem lesnické techniky po cestách, častým výskytem uschlých stromů a skládek dříví,“ sdělil tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Desatero bezpečného pohybu v lese:

Vyhlášený zákaz vstupu do lesa je pro návštěvníkovu bezpečnost.

Nevstupovat do lesa za silného větru, hrozí pády větví i celých stromů.

Nepřelézat polomy, padlé stromy se mohou samy pohnout.

Vyhnout se suchým stromům, suché větve a souše padají nečekaně.

Nevstupovat do oplocených míst, které mohla být chemicky ošetřena.

Nevstupovat do míst, kde se kácí dříví, udržovat odstup alespoň 50 metrů, dřevorubec návštěvníky nevidí ani neslyší.

Nevstupovat do míst, kde pracují stroje, táhnou nebo nakládají dříví, mezi dříví a stroj, na skládky uloženého dříví, operátor stroje o návštěvnících neví.

Musí-li návštěvník do míst, kde se pracuje, nechť se řídí pokyny pracovníků.

Při chůzi nebo jízdě na kole nepřehlednými úseky je třeba být připraven na možné překážky nebo práci na cestě, hrozí střet s lesnickou technikou či dřívím přes cestu.

Při pohybu lesem nenosit sluchátka, řadu rizik totiž může být dopředu slyšet (padající větve a stromy, práce v lese).