Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nadále přijímá nové tváře. Zájemci o přijetí musí být starší osmnácti let, bezúhonní a zdravotně, osobnostně i fyzicky způsobilí. „Uchazeč nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí a nemůže vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost,“ uvedla další podmínky policejní mluvčí Dana Čírtková. „Od prvního ledna letošního roku zařazujeme do přijímacího řízení i uchazeče, kteří mají středoškolské vzdělání bez maturitní zkoušky,“ dodala.

Nově přijatí policisté budou působit v rámci útvarů krajského ředitelství. Konkrétně to bude na pohotovostním a eskortním oddělení, dálničním oddělení ve Velkém Beranově a na obvodních odděleních, na odboru cizinecké policie nebo dopravních inspektorátech v kraji. „V našich řadách uvítáme především uchazeče, kteří budou vnímat práci policisty jako své budoucí celoživotní poslání,“ uvedla Čírtková.

Nástupní plat u Policie České republiky je dle Čírtkové včetně všech příplatků 21 840 korun hrubého a po roce se zvyšuje na 26 800. Od letošního ledna se nabízí jednorázový náborový příspěvek, který je v Kraji Vysočina pětasedmdesát tisíc. Nově přijatý policista ho dostane po půl roce a bude povinen zůstat šest let u policie.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina aktuálně čítá 1 308 policistů a policistek v průměrném věku devětatřicet let. Během loňského roku nastoupilo třiapadesát nových zaměstnanců. „Policisté nastupovali na pořádkovou, dopravní i cizineckou policii a naší snahou bylo zařadit je na základní útvary do míst blízkých jejich trvalému bydlišti,“ dodala Čírtková.