Čím doma topíte?

Nejlépe se mi topí břízou a smrkem. Za nejefektivnější je ovšem považován buk a dub. Problém s dřevem pro účely vytápění však je, že musí být dokonale proschlé, což může trvat i čtyři roky. Za nejhorší topné dřevo pak považuji všechny měkké dřeviny. Topol, lípa a tak dále.

Vzhledem k energetické krizi, evidujete větší zájem o dřevo jako možný zdroj energie?

Určitě. Poptávka po palivovém dřevě se vzhledem ke kůrovcové kalamitě a konfliktu na Ukrajině rapidně zvedá. Doposud narostla zhruba o dvacet procent. A na podzim se ještě zvedne. Vysočinské lesy jsou naštěstí dle mého schopné pokrýt sto procent místní poptávky, z logiky věci se ale se stoupající poptávkou zvedá i cena za palivové dřevo.

Les okolom Pohledecké skály zmizel.
Lesníci na Žďársku dostali pokuty za pozdě zpracované kůrovcové dřevo

O kolik ceny porostou?

Na toto si netroufnu úplně přesně odpovědět. Jsme na začátku ekonomické recese, která postihuje každý obor. Zvyšují se úrokové sazby a téměř veškeré výrobní náklady. Kvůli konfliktu na Ukrajině tu máme rovněž trvající nedostatek pracovní síly. Situace se mění každý den a je těžké předvídat konkrétní čísla. Jediná jistota myslím je, že ceny palivového dřeva porostou. O kolik, toť otázka.

Jak se do cen dřeva promítne kůrovcová kalamita?

Záleží, jak velká letos bude. Aktuální počasí je pro kůrovce bohužel příznivější než minulý rok, ale léto teprve začíná. Nechme se překvapit. Je to trochu věštění z křišťálové koule, ale budeme doufat, že se podaří udržet nastavený trend a množství kůrovcového vytěženého dřeva bude nadále klesat.

Co se v rozhovoru ještě dočtete?
Jaké zbraně jsou vůči kůrovci nejefektivnější?
Jak jsou na tom vysočinské lesy ve srovnání se zbytkem republiky?
S čím momentálně bojují lesníci?

Co vše ovlivňuje velikost kůrovcové kalamity?

Již zmíněné počasí. Kůrovec mívá zpravidla dvě generace do roka, ale při příznivých klimatických podmínkách – časný nástup jara, teplé, suché a dlouhé léto - může mít i čtyři generace. Další velice důležitou roli hraje přístup vlastníků k lesním majetkům. Včasné vyhledání kůrovcových stromů a jejich okamžitá asanace je základní pilíř v tomto boji.

Nakolik je Vysočina kůrovcem postižená v porovnání se zbytkem republiky?

Po severní Moravě, kde kalamita vlastně zhruba před šesti lety odstartovala, je Vysočina druhá nejpostiženější oblast v České republice. Mnohé lokality jsou již téměř bez dospělého smrkového porostu a kůrovec se nebojí napadnout ani mladší stromy. Nejsou výjimkou sežrané porosty ve věku do třiceti let.

Jak je na tom v tomto ohledu Brodská lesní?

I nás situace s kůrovcem samozřejmě zasáhla. Museli jsme se naučit rychle reagovat a částečně se přeorientovat i na jiné trhy. V jistém slova smyslu v tom byla příležitost, poněvadž nám to přineslo hodně zkušeností a nových kontaktů. Dnes jsme proto velmi flexibilní, rosteme a děláme práci dobře.

Čirůvka májovka. Se souhlasem Jaroslava Malého
Počasí na Vysočině přeje houbařům, zkuste najít a uvařit sírovec

Čím je kůrovec pro lesy tak zničující?

Jeho larvy se živý výhradně lýkem hostitelské dřeviny. Tím přeruší transport vody a živin od kořenů ke koruně a stromy pak umírají. To je ovšem pouze začátek problému, neboť kůrovec takto výrazně narušuje dlouhodobě fungující koloběh přírody.

Jakými zbraněmi proti kůrovci disponujeme?

Metody ochrany a obrany jsou ve finále pouze tři – mechanická, chemická a biologická. Mechanická ochrana spočívá zásadně ve včasné lokalizaci kůrovcového dřeva, jeho vytěžení a odvoz z lesa. Ideálně na sklad dřeva, popřípadě pilu, kde se dřevo zbaví kůry a následně se zpracuje ještě před dokončením vývoje kůrovce. Také je možné dřevo po těžbě asanovat zbavením kůry přímo v lesním porostu. Zde je ovšem mít na paměti, že ruční odkorňování nám nezajistí dostatečnou úmrtnost kůrovce. Tuto metodu je potřeba provádět pouze ve vývojovém stádiu do kukly. V momentě, kdy se brouk vylíhne, se totiž samozřejmě pokusí zahrabat do hrabanky, popřípadě odlétnout.

Co další metody?

Je také možné použít kladení lapáků uvnitř porostů. To je evidovaný, skácený, zdravý a odvětvený strom nebo jeho část, atraktivní pro daný druh kůrovce. Strom postupně zavadá a svou vůní kůrovce láká. Brouci na lapák nalétají a pod kůrou v lýku zakládají novou generaci. Lesníci je pak asanací, odkorněním nebo chemickým postřikem zlikvidují před tím, než škůdce dokončí svůj vývoj. Zde je nutná pravidelná kontrola lapáku, přičemž metoda je vhodná spíše pro větší vlastníky, kteří disponují zkušeným personálem a lesnickou technikou.

V čem spočívá chemická ochrana?

V použití postřiků na bázi pyretroidů, neboli postřik, které škůdce hubí. Postřik je potřeba aplikovat ihned po náletu, v období kladení vajíček, v krajním případě těsně před výletem brouků. Používá se v kombinaci se zmíněnými lapáky nebo na menší těžbu. U větších skládek dřeva se používají napuštěné sítě, do kterých se jednotlivé skládky dřeva zabalí. Další často využívanou možností je použití feromonových lapačů, ty je vhodné instalovat deset až pětadvacet metrů od porostní stěny. U biologické ochrany připadá v úvahu pouze péče o hmyzožravé ptactvo a jeho ochrana.

Bývá kůrovcová kalamita pro majitele lesů likvidační?

Nepochybně může být. Například v roce 2020 se hospodářský výsledek na hospodaření v lesích propadl do ztráty téměř minus tři tisíce korun na hektar lesa. Řada sortimentu ze dřeva se kvůli tomu tehdy pohybovala hluboko pod výrobními náklady. Není pak těžké si spočítat, jak velké škody má kůrovec na svědomí.

Vysočinské lesy napadené kůrovcem,  ilustrační foto.
Kůrovec na Žďársku: stále je naděje stromy zachránit. Chybí ale vláha

S jakými dalšími problémy se lesníci aktuálně potýkají?

Doposud především s pěstební činností, tedy obnovou lesních porostů. Plochy určené pro jarní zalesnění je potřeba upravit k výsadbě. Bohužel bojujeme s nedostatkem sadebního materiálu, s jeho stále se zvyšující cenou a nedostatkem pracovní síly. Některé zalesněné plochy je také třeba oplotit. Všechny plochy jsou také pod ohromným tlakem buřeně, kterou je nutné minimálně dvakrát za rok vyžnout. Okusováním, vytloukáním a loupáním škodí samozřejmě i zvěř, tu je však na velkých zalesněných plochách velmi obtížné lovit.

Jak tedy v kontextu toho všeho vypadají ceny dřeva aktuálně?

Letos ceny dřeva kopírují globální trend, kdy jde nahoru v podstatě všechno. Ostatně ceny všech sortimentů jsou nejvyšší za poslední dvě dekády. Možná však hraje roli i strach, že dřevo jako takové prostě nebude. Vytěžíme jej totiž více, než kolik ho dokáže přirůst. Nyní, když děláme tento rozhovor, se z trhu se stavebním řezivem hrnou samé špatné zprávy. Prodej v podstatě stojí na mrtvém vodě, sklady se plní, financování pokulhává a může se velmi rychle stát, že se vrátíme do hrozivého roku 2020. To znamená, že obchod s řezivem se zastaví, skládky v lesích se naplní neprodejnou komoditou, vlastník zapláče a brouk se bude s plným břichem zvesela množit. No, nemá se zase tak špatně.

Jednatel Brodské lesní Tomáš Hedvábný.Jednatel Brodské lesní Tomáš Hedvábný.Zdroj: se svolením Tomáše HedvábnéhoKDO JE TOMÁŠ HEDVÁBNÝ

- Je mu 40 let.
- Pochází ze Šlapanova na Havlíčkobrodsku, kde je zároveň místostarostou.
- V oboru se pohybuje přes dvacet let.
- Vystudoval Vyšší odbornou školu lesnickou v Písku, pracoval pro řadu dřevařských společností i pro Lesy České republiky. Nyní je jednatelem Brodské lesní.
- Ve volném čase se věnuje myslivosti, kynologii a rodině.