"Podobně jako v minulých dnech, byl v přízemní vrstvě pět centimetrů nad zemí výjimečně naměřen slabý mrazík v Novém Rychnově. Přístroje ukázaly -0.4 stupně," sdělil Miloslav Hradil z regionálního pracoviště ČHMÚ v Brně.