Dopis adresovaný SÚRAO a ministerstvu i další společný postup představili starostové Milíčova, Hojkova, Cejle, Dolní Cerekve, Rohozné a Nového Rychnova na čtvrtečním setkání v Dolní Cerekvi. Tam také podepsali dohodu o spolupráci.

Podle obcí na Jihlavsku a Pelhřimovsku je největším problémem, že SÚRAO ani ministerstvo neoznačily ochranu vodních zdrojů jako zásadní kritérium při hledání vhodného místa pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Lokalita Hrádek se přitom nachází na evropském rozvodí a je nenahraditelným zdrojem vod pro okolní obce a Jihlavu, ale zasahuje i do povodí vodárenského toku Želivka, zásobující pitnou vodou Prahu a část Středočeského kraje. Případná kontaminace by tak mohla vést ke katastrofálnímu znehodnocení zdrojů pitné vody pro značnou část republiky.

„Za této situace žádáme jasnou garanci ochrany klíčových národních zdrojů pitné vody. Tuto garanci dle našeho společného názoru poskytuje pouze okamžité vyloučení naší lokality z devíti navrhovaných. Je nepochybným faktem, že v době klimatických změn způsobujících nedostatek vody a vrcholící kůrovcové kalamity je třeba realizovat takové opatření bez zbytečného odkladu. Z těchto důvodů proto v případě marného snažeí po uplynutí lhůty 30 dní přijmeme nezbytná opatření, která by ohrožení vodních zdrojů zabránila,“ sdělil starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák

Tuto kritiku ze strany obcí na Jihlavsku a Pelhřimovsku ovšem SÚRAO odmítá. „Hydrogeologie lokalit je pečlivě sledována a případné vlivy na povrchové i podzemní vody jsou jedním ze zásadních kritérií, která se budou posuzovat při hodnocení všech lokalit v první polovině roku 2020. My aktuálně ve všech lokalitách provádíme průzkumy a rozhodnutí o vyloučení nemůže být provedeno jen tak. Je třeba zohlednit právě výsledky geofyzikálních prací ve všech vytipovaných lokalitách,“ vyjádřila se mluvčí SÚRAO Lenka Steinerová s tím, že obce ve všech 9 lokalitách mají právo na vyjádření svého názoru a SÚRAO to respektuje.

Dotčené obce se mají také zapojit do rozhodovacího procesu, proto se pracuje na přípravě zákona, který je v legislativním plánu pro rok 2019. I za toto rozhodování „o nás bez nás“ byl totiž stát v minulosti kritizován, tato poznámka zazněla i na čtvrtečním setkání v Cerekvi. V letošním roce je cílem SÚRAO dokončit geofyzikální práce ve všech vytipovaných lokalitách a zajistit co nejobjektivnější data. Po jejich vyhodnocení dojde ke zúžení lokalit pro úložiště. To se má začít stavět od roku 2050 a provoz zahájit v roce 2065.

Téma úložiště se bude v lokalitě Čertův Hrádek řešit i v sobotu 27. dubna, kdy je Den proti úložišti. Happeningy se uskuteční napříč celou republikou, ten v Dolní Cerekvi startuje ve 14 hodin.