Kraj Vysočina jako typicky venkovský region s vysokým podílem zemědělské půdy má významný podíl na celorepublikové sklizni zemědělských plodin. Udržel si dominantní postavení v oblasti brambor, do celorepublikové produkce přispěl jednou třetinou. Sklizeň 156 tun konzumních a průmyslových brambor ale byla o 45 tun nižší než o rok dříve. Snížil se totiž hektarový výnos, ten činil 27,27 tun.

Pozitivnější jsou výsledky sklizně obilovin. Zatímco celorepublikově se loni snížila, na Vysočině vzrostla o tři desetiny procenta. Podařilo se totiž mírně zvýšit hektarový výnos na 5,22 tuny. „Celková sklizeň obilovin na Vysočině v roce 2018 ve výši 698 tisíc tun byla čtvrtá nejvyšší v rámci republiky. Podíl kraje na celkové sklizni obilovin v republice činil deset procent,“ okomentoval výsledky Miloslav Witz z ČSÚ.

Na Vysočině je nejrozšířenější obilovinou ozimá pšenice, pěstuje se na více než polovině osevní plochy obilovin. „V roce 2018 se z této plochy sklidilo 400 tisíc tun zrna,“ uvedl Witz. Například žita se na Vysočině sklidilo vůbec nejvíce ze všech krajů, ve sklizni ovsa byl kraj na pomezí Čech a Moravy třetí.

Významná byla i sklizeň luskovin, produkce 8 046 tun je třetí nejvyšší ze všech krajů. Stejnou pozici zaujímá Vysočina ve sklizni řepky, u té se navíc zvýšily plochy o necelých pět procent. Na Vysočině se také sklidilo nejvíce pícnin na orné půdě a kukuřice na zeleno a siláž.