Jak je možné, že dozor při předchozí zkoušce podvádění nezpozoroval? „Navenek jsem nic podezřelého nezaznamenal. Všechno probíhalo v klidu i při zadání a rozdání papírů. Museli si to poslat v nestřeženém okamžiku. Žádného neklidu jsem si nevšiml. Ani ty kluky neznám," hájil se učitel, jenž při zkouškách dozoroval a byl pro tento účel vyškolen Cermatem (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Na podvod přišel hodnotitel Cermatu. U šesti žáků, kteří seděli při zkoušce v jedné třídě, objevil zcela shodné věty. Proto Cermat nařídil, že všichni musí vykonat opravné zkoušky. Ty proběhly za dozoru zástupců Cermatu minulý týden.

Se dvěma hochy, kteří opravnou zkoušku absolvovali, hovořil včera Deník. „Poradili jsme si," tvrdili shodně. Jejich jména Deník zná, ale z důvodu ochrany osob je nezveřejní. Oba hoši vypověděli, že maturitu z angličtiny ve svém oboru autotronik považují za potřebnou. „Nemyslíme si, že by se z angličtiny maturita dělat neměla. Většina materiálů k automobilům je v cizím jazyce," mínili. Proč se k podvádění uchýlili?

Maturanti: Bylo 
na to málo času

Jeden z nich připustil: „Na dva slohové útvary v angličtině bylo jen šedesát minut času. Prostě jsem to nestihl." Rovněž jeho spolužák byl v časovém presu. „To se nedalo stihnout," obhajoval se.

Za hodinu měli napsat v angličtině mailovou pozvánku 
o 60–70 slovech a také text v rozsahu 150–170 slov, v němž coby redaktoři školních novin popíší a zhodnotí zajímavou akci. „Kdyby na to bylo víc času, určitě by to nebyl problém," usoudili. Oba opravnou zkoušku udělali. K případu na třebíčské škole požádal Deník mluvčího Cermatu, aby poskytl odpovědi na zcela konkrétní dotazy, včetně toho, co ze situace pro školu, potažmo tím i učitele, vyplývá. Mluvčí Cermatu Petr Habáň odepsal, že může poskytnout pouze jednotnou oficiální verzi odpovědi pro všechna média.

Sdělil: „V několika jednotkách případů došlo k prokazatelně nekorektnímu průběhu dílčí zkoušky písemné práce. Platná legislativa nařizuje v takovém případě opravné opatření v podobě opakování zkoušky. Na termínu se dohodli ředitel Cermatu s ředitelem příslušné školy. Cermat nemá oprávnění podávat jakékoli informace o škole, kde k tomuto druhu organizačního incidentu došlo."

Nepříjemnou situací je zarmoucen ředitel školy Jaroslav Donutil. Je přesvědčen, že on ani jeho škola pro maturity už víc udělat nemohli, jelikož vše je v režii Cermatu. „My jsme pouze dostali za úkol zajistit na zkoušky prostory. A to jsme udělali. Dozor a vše ostatní si zajišťoval sám Cermat," konstatoval.

Podle učitele angličtiny na Střední škole řemesel Třebíč Miloše Chmelíčka byli kluci na maturitu z angličtiny nadrilovaní. „Myslím si, že pro zkoušku z angličtiny by stačilo vypracovat didaktický test, nikoliv zabývat se sepisováním nesmyslných esejí," zamýšlel se. Je přesvědčen, že současné nastavení maturitních zkoušek je špatné. Shodné zadání maturitní zkoušky z angličtiny, jako mají gymnazisté, považuje pro své studenty za znevýhodnění. To si myslí i samotní maturanti, kteří podváděli. „Za čtrnáct dní máme jen šest hodin angličtiny, to na gymnáziu jich mají jistě víc," namítali.

Tato připomínka není omluvou k opisování, pravdou je, že zatímco na jejich škole mají maturanti čtyřletého oboru za celou dobu studia v průměru tři hodiny angličtiny týdně, na jiné střední škole mají maturanti čtyřletého oboru za celou dobu studia o dvě hodiny angličtiny týdně více. Přitom hodnocení je pro všechny stejným měřítkem, tak jako i v matematice či češtině.

Donutil: Maturity nejsou objektivní

Podle ředitele Donutila státní maturita hluboké problémy českého školství nevyřeší a rychlé střídání ministrů školství ke stálé a kvalitní koncepci resortu nepomůže.

„Současné maturity nemají s objektivitou nic společného. Jak mohou srovnávat našeho žáka, který má za 14 dní šest hodin matematiky na stejné úrovni jako gymnazistu, který má za stejnou dobu těch hodin matematiky dvanáct?" zlobil se.

Sebe přitom označil za permanentního nepřítele maturit v té podobě, jaké jsou dnes. „Donekonečna budu opakovat tutéž věc: Když máte řetěz, který se skládá z článků, tak každý z nich může mít potenciálně svoji vadu. A čím je ten řetěz delší, tím spíše provalení některého z článků je pravděpodobnější. A to se u nás vlastně stalo," řekl ředitel.

Domnívá se, že větším spolupodílením škol šlo vše zajistit lépe. Třebíčská škola není jedinou, kde se projevily problémy. Pedagogická veřejnost na potíže spojené s maturitami poukazovala už dlouho. Minulý týden ministr školství, mládeže a tělovýchovy odvolal ředitele Cermatu Pavla Zeleného. Jaké budou maturity za rok, odhadnout nelze.