„Pravidla, která stanoví podmínky pro čerpání dotace na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla, budou zveřejněna 3. září,“ prozradila mluvčí Kraje Vysočina Eva Newirthová. Ve stejný den budou zveřejněny formuláře žádosti o dotaci a další podklady. Příjem žádostí pak bude spuštěn 23. října.

Bližší informace lze získat na adrese www.kr-vysocina.cz/kotliky. Zájemci se mohou také obrátit na telefonní číslo poskytovatele dotace, které je 564 602 888 nebo na e-mail kotliky@kr-vysocina.cz. Během září a října pak proběhnou informační semináře ve všech obcích s rozšířenou působností na Vysočině.