Jak informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, část peněz použijí na pořízení dvě stě kusů speciálních ochranných masek. „Jsou opakovaně použitelné. Polovina masek je určena pro nejvytíženější provozy krajských nemocnic a pro zajištění akutních potřeb v případných ohniscích nákazy. V současné době podobné masky využívá Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Další peníze pak půjdou třeba na nákup ochranných obleků. „V terénu je problém nejen s jejich množstvím, ale především s absencí přiměřených velikostí. Proto pro Kraj Vysočina šije speciální ochranné obleky tuzemská oděvní firma Vývoj z Třeště,“ prozradila Svatošová.

Od března už kraj nakoupil ochranné pomůcky za pětasedmdesát milionů korun. „V této částce je započítán i příspěvek deset milionů korun od státu a osm set tisíc korun jako dar společnosti ČEPS. Nezanedbatelnou část zásob ochranných pomůcek jsme pak získali od velkorysých dárců,“ dodala Svatošová.