Jak se mohu zapojit do pomoci druhým?

Sousedská pomoc

Jako pomoc boji proti Covid-19 vznikl web SousedskaPomoc.cz, který pomáhá zajistit doručování potravin a léků nejvíc ohroženým koronavirovou infekcí. Jedná se především o staré a nemocné lidi, kteří by v následujících dnech vůbec neměli vycházet z domu. Volejte na bezplatnou linku 800 885 599, nebo se podívejte na www.sousedskapomoc.cz, kde můžete požádat o pomoc. Nebo se naopak můžete zapojit jako pečovatel, kurýr, dispečer nebo švadlena.

Podrobnosti najdete ZDE.

Chci pomoct

Na celostátním portálu s názvem www.chcipomoct.cz se mohou přihlašovat dobrovolníci a zároveň lidé či organizace, které potřebují kvůli důsledkům nemoci Covid-19 pomoct. Slouží k jednoduššímu třídění a rozdělování dobrovolnické pomoci.

Podrobnosti najdete ZDE.

Přihlásit se jako dobrovolník ve vašem městě nebo na obci….

Havlíčkův Brod

Město Havlíčkův Brod zajišťuje pomoc s nákupem osamělým seniorům nad 65 let a zdravotně postiženým, lidem v karanténě zasažených koronavirem. Pro obyvatele Havlíčkova Brodu a příměstských částí. Zájemci mohou volat na tel. 569 497 109, 569 497 357, nebo na mobilní číslo 797 878 781. Doba objednání nákupu v pracovní dny od 8 do 10 hodin.

Jihlava

Nákupy, ušité roušky, venčení psů, tel. 565 591 830, e-mail: pozadavky.pomoci@jihlava-city.cz, registrace pomocí webu.

Náměšť nad Oslavou
Město Náměšť nad Oslavou nabízí seniorům starším 65 let a dalším lidem v nouzi a s trvalým pobytem v Náměšti nad Oslavou a jejích místních částí možnost zajištění nákupů základních potravin, drogistického zboží a léků, roušek. Osoby, které nemají možnost si nákupy obstarat samy nebo pomocí příbuzných či blízkých, si mohou nákupy objednat na tel. +420 727 872 182, vždy v pracovní dny od 8 do 10 hodin. Následně jim budou nákupy téhož dne odpoledne dovezeny do místa jejich bydliště. Platba za nákup bude při jeho předání hotovostně na základě daňového dokladu. Další informace na stránkách města, tedy na www.namestnosl.cz.

Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě doporučuje seniorům a lidem se zdravotními komplikacemi, kteří nevyužívají pečovatelskou službu, aby se se svými žádostmi o pomoc, například s nákupy, obrátili na tel. +420 566 598 750, 602 555 156, případně na e-mail: ic@nmnm.cz nebo na on-line chat na webových stránkách města, to je www.nmnm.cz , v době od 9 do 16 hodin. V budově novoměstského Horáckého muzea funguje dobrovolnické centrum. Zájemci, kteří by se chtěli do dobrovolnické činnosti aktivně zapojit, mohou od 8 do 16 hodin volat na tel. 775 857 547, nebo se přihlásit prostřednictvím e-mailové adresy: dobrovolnik@nmnm.cz. Uplatnit se mohou třeba při rozvozu jídla nebo léků svým spoluobčanům, případně být prospěšní jiným způsobem.

Pacov

Nákupy a rozvoz obědů pro seniory, tel. 724 110 180 (pondělí až pátek od 8 do 11 hodin).

Pelhřimov

Město Pelhřimov ve spolupráci s Domovem pro seniory Pelhřimov a organizací FOKUS Vysočina zabezpečuje obědy a roznášku nákupů potravin, drogerie a léků pro seniory nad 65 let, zdravotně postižené, lidem s onemocnění srdce, dýchací soustavy nebo poruchami imunity a též matkám samoživitelkám. Objednávka pondělí až pátek od 9 do 12 hodin na tel. 770 111 783 nebo 777 724 480.

Nákup potravin a léků, středisko Fokus, tel. 774 724 014, 773 792 911 (pondělí až pátek, od 9 do 12 hodin).

Přibyslav

Přibyslav ve spolupráci s pečovatelskou službou města a dalšími dobrovolníky zajistí postiženým osobám nákupy, recepty od lékaře či jiné nutné pochůzky, např. návštěvu lékárny, pošty a podobně. V případě, že jim tyto služby nemohou poskytnout rodinní příslušníci a osoby blízké. S žádostí o využití nabízených služeb se obracejte na vedoucí Pečovatelské služby Přibyslav Martinu Veselou na tel. +420 569 482 128 nebo +420 720 513 592 či na e-mail ps@pribyslav.cz. Pro více informací sledujte webové stránky města, www.pribyslav.cz, záložka KORONAVIRUS.


Přibyslav hledá dobrovolníky

Dobrovolníci, kteří chtějí nějak přispět jakýmkoliv způsobem, ať kontaktují Kulturní zařízení města Přibyslav na tel. 569 484 361, 569 484 257 nebo e-mail knihovna@pribyslav.cz, seznam dobrovolníků město Přibyslav využije v případě krizového stavu.

Světlá nad Sázavou

Světlá nad Sázavou ve spolupráci s místním kulturním zařízením zřídila infolinku pro všechny obyvatele v nouzi s trvalým pobytem na území města a jeho přilehlých částí. Ta je určena především pro seniory, kteří žijí bez kontaktu s rodinou, sousedy či přáteli a dosud nevyužívali sociálních, respektive pečovatelských služeb, dále pro osoby v karanténě, jež nemají jak si zajistit nákup základních potravin či hygienických potřeb, a pro lidi zdravotně znevýhodněné. Telefon +420 775 653 884. Provoz infolinky je zřízen zatím každý pracovní den od 10 do 12 hodin.

Telč

Kvůli zamezení rozšíření možné nákazy nabízí telčská radnice pomoc seniorům a lidem v karanténě, kteří nemají možnost zajistit si vyzvednutí léků v lékárně a nákupu nejnutnějších potravin a hygienických potřeb. Zájemci se mohou hlásit na tel. infocentra města 567 112 407 od pondělí do pátku, v čase od 8 do 10 hodin. Nákup jim bude doručen v den objednání v čase od 11 do 18 hodin prostřednictvím pracovnic Sdílení. Hodnota jednoho nákupu bude maximálně pět set korun. Služba bude pro zájemce bezplatná, ceny nákupů budou zájemcům vyúčtovány souhrnně po ukončení mimořádného opatření.

Obdobnou službu nabízí rovněž bezplatně i Charitní pečovatelská služba Telč na tel. 736 523 657. Náklady na tyto služby hradí město Telč v rámci krizových opatření.

Občanská poradna ke koronaviru, tel. 567 330 164, 739 178 390.

Třebíč

Možnost zajištění nákupů základního potravinářského zboží, drogistického zboží a léků. Volejte na tel. 568 610 021, 568 610 022 a 568 610 023 v pracovní dny v době od 9 do 12 hodin. Rozvoz objednávek třebíčským seniorům bude v době od 13 do 16 hodin. Pokud máte zájem a prostor pomoci při nákupech pro seniory, můžete se nahlásit v kanceláři tiskového oddělení Městského úřadu Třebíč, na tel. 568 896 255 nebo na e-mail mluvci@trebic.cz.

Oblastní charita Třebíč

Služba dovozu nákupů seniorům bude poskytována do odvolání. Požadavky na nákup volejte nebo posílejte SMS na tel. 734 369 976 v pracovní dny od 8 do 11 hodin. Také je možné poslat nákupní seznam e-mailem na usmev@trebic.charita.cz. Nákupy budou vyřízeny po jejich objednání do 24 hodin. Služba je poskytována v rámci celého okresu. Oblastní charita Třebíč přivítá pomoc dobrovolníků z různých míst okresu Třebíč. Hlaste se na tel. 734 369 976.

Oblastní charita Třebíč nabízí pomoc po telefonu

Oblastní charita Třebíč přichází v těchto dnech s další formou podpory lidem, na které těžce dopadá současný nouzový stav a vyvolává v nich různé obavy a nejistoty - nabízí pomoc po telefonu. K rozhovoru si mohou vybrat sociální pracovníky, křesťanskou linku, psychoterapeutickou pomoc, i možnost přátelského pohovoru. Kdo si nevybere, může zavolat na centrální krizovou linku, kde jim Pavlína Kovářová buď přímo poradí, anebo jej nasměruje, komu by bylo v jeho konkrétním případě vhodné zavolat, tel. 606 860 551, pondělí až sobota, v době od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin.

Žďár nad Sázavou

Dovoz potravin, léků a nutné drogerie do tří set korun, tel. 778 486 003.


Seniorům ve Ždírci potraviny dovezou pečovatelky

Staří a nemocní ve Ždírci nad Doubravou, kteří si nemohou dojít na nákup nebo se bojí možné nákazy a nechtějí vycházet, opuštění nezůstanou. Město Ždírec nad Doubravou a Pečovatelská služba Ždírec nad Doubravou nabízí všem starším spoluobčanům ze Ždírce a místních částí dovoz potravin z obchodů. Zájemci se mohou obrátit na starostu města Bohumíra Nikla (tel.: 602 493 451) nebo na pečovatelskou službu Ivanu Markovou (tel.: 775 190 194).

Přihlásit se prostřednictvím dobrovolnické organizace…

Fokus Havlíčkův Brod

Dobrovolnické centrum Fokus Vysočina spolupracuje s městem Havlíčkův Brod a vyhledává dobrovolníky na pomoc s nákupy. Kdo by měl zájem pomoci, můžete napsat na e-mail: dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz.

Fokus Pelhřimov

Call centrum v Pelhřimově - Nedlouho po vyhlášení nouzového stavu stál Fokus Vysočina a dobrovolnické centrum u zrodu call centra v Pelhřimově. To vzniklo ve spolupráci s městem Pelhřimov, dobrovolníky a dalšími institucemi v prostorách Fokusu na Humpolecké ulici. Pomáháme lidem zajistit hlavně nákupy, ale jsme připraveni řešit i další věci. V případě telefonátu instruujeme volajícího, co má v dané situaci dělat a jak postupovat. Vše ostatní pak logisticky zařídíme. Také šijeme roušky. E-mail dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz.

Golčův Jeníkov

Pomoc při roznášce jídla, léků a nákupů - dobrovolníci mohou kontaktovat přímo radnici v Jeníkově, například místostarostku Ivetu Zadinovou na mobil 770 197 569.

Dobrovolníci v Havlíčkově Borové
Spolek TrojHáček nabízí pomoc seniorům s nákupem potřebných věcí či s vyzvednutím knih z knihovny. Dobrovolníci se mohou hlásit na telefonu 604 943 885.

Žďár nad Sázavou

Sociální služby města, Oblastní charita Žďár nad Sázavou a Český červený kříž rozváží v době stavu nouze seniorům nad 65 let věku základní potraviny, léky a drogerii. Nakoupit lze základní potraviny a drogerii. Nákup si můžete objednat od 8 do 10 hodin.

Kontakty:

Zdeňka Štefáčková Chybová, Sociální služby města Žďáru nad Sázavou, tel.: 778 486 003, e-mail: nakup@socsluzbyzdar.cz.

David Filip, Oblastní charita Žďár nad Sázavou, tel.: 777 755 658, e-mail: david.filip@zdar.charita.cz.

Irena Polednová, Český červený kříž, tel.: 732 184 041, e-mail: zdarnadsazavou@cervenykriz.eu.

Šít roušky a nabídnout je….

Roušky všem

Na Facebooku vznikla skupina RouškyVšem - Kraj Vysočina, kde jsou nejaktuálnější informace a návody, jak doma vyrobit vlastní roušku. Nejjednodušší cesta, jak ji najít, je zadat do prohlížeče bit.do/rousky-vysocina. Lidé se mohou přihlásit a pomoci šít roušky pro ty, kteří to potřebují, například do nemocnic. Sbírají nejen ušité roušky, ale také látky a nitě, ze kterých je mohou dobrovolníci vyrábět. Své kapacity pro šití roušek uvolnily i některé firmy. V současnosti funguje jedno sběrné a odběrné místo, a to na krajském úřadě na Žižkově ulici v Jihlavě. Otevřený je každý všední den od 8 do 15.30 hodin, v pátek do 12.30 hodin. Další taková místa by v rámci kraje měla přibýt. V současnosti jsou v jednání například některé čerpací stanice. Další sběrné místo je již také na městském úřadu ve Žďáru nad Sázavou. Skupinu založil Libor Kuchyňa, který v současné době zajišťuje také ochranné štíty pro zdravotníky.

Brtnice – sběrné místo na roušky

Kdo má zájem pomoci v této těžké době materiálně (roušky, dezinfekce), může je přinést na Centrum denních služeb u Domu s pečovatelskou službou Na Podmoklí.

Rouškovník OC Březinky Jihlava

Roušky jsou zde pro lidi zcela zdarma. Baleny jsou po jednom kuse. Prosíme vás o ohleduplnost, roušky si berte jenom pro vlastní potřebu, maximálně dva kusy na osobu a na den. Pokud zde roušky chybí, můžete si je také vyzvednout v zásilkovnách Cukrárna Romance a ZuzeriFashion. Pokud potřebujete větší množství roušek, nebo naopak máte zájem pomoci a roušky šijete, zavolejte nám na tel. 603 870 770 (Honza) nebo 727 832 672 (Michal).

Dobrovolníci v Havlíčkově Borové

Ochranné roušky pro obyvatele, ale třeba i pro zaměstnance místního obchodu a pošty mohou šít dobrovolníci v Havlíčkově Borové. Akci organizuje tamní spolek TrojHáček. Dobrovolníci se mohou hlásit na tel. 604 943 885.

Šití roušek v Humpolci

Pokud by se našel kdokoliv, kdo umí šít a chtěl by pomoci s šitím roušek pro humpolecké subjekty i obyvatele, prosím, ozvěte se Ivě Vacatové, Městský úřad Humpolec, tel. 565 518 124, 724 178 471. Ozvěte se i vy, kteří máte případné kontakty na firmy, skupiny či jedince, kteří by se mohli v této oblasti zapojit. Potenciální pomocníky zkontaktujeme a domluvíme se s nimi na dalším postupu. Čím víc vytipovaných zdrojů, tím větší šance získat dostatečné množství pro občany našeho města.

Jihlava

Ušité roušky se sbírají na magistrátu, lidé je tam mohou odevzdat. Dobrovolníci, kteří šijí roušky nejen pro sebe, ale i pro ostatní, mají nové místo, kde je mohou odevzdávat. Je to jihlavská radnice.  U hlavního vchodu do budovy je umístěna odběrná nádoba, případně je možné si přes call centrum domluvit, aby pro roušky přijel někdo z dobrovolníků.

Roušky potřebným v Ledči nad Sázavou od Barborky

Centrum denních služeb Barborka zajišťuje po domluvě s vedením města šití a distribuci roušek pro občany města Ledče nad Sázavou. Jedná se hlavně o pokrytí požadavků našich seniorů, kteří si roušky nemohou ušít sami. Ti, kteří mohou darovat látky k ušití roušek nebo momentálně roušky potřebují, ať kontaktují Ivetu Vrbovou na tel. 730 177 740 a dohodnou si dodání materiálu nebo přímo vyzvednutí roušek. Zapojit se mohou i ti, kteří jsou ochotni potřebným roušky ušít.

Oudoleň - pošlete tkalouny

Dále pokračuje šití roušek v Oudoleni, které z Rouškovníku rychle mizí. Bohužel nám dochází tkalouny. Prosím, kdybyste měl někdo tkaloun, dejte vědět. Látky je zatím dost. Tel. 569 642 201, 773 744 815.

Seniorpoint a Hodina H v Pelhřimově

Rouško-vrata - v sídle Hodiny H a Seniorpointu Pelhřimov v Pelhřimově v Hrnčířské ulici vzniklo bezkontaktní sběrné a odběrné centrum roušek. V provozu je denně od 7 do 18 hodin. Roušky šijí dobrovolníci - hrdinové Hodiny H, kteří také seniorům roušky rozvážejí nebo roznášejí. Dobrovolníci i pracovníci Hodiny H a Seniorpointu Pelhřimov jsou seniorům k dispozici také na telefonu a na požádání přivezou i nákup. ROUŠKO-vrata a Senoirpoint Hodiny H distribuoval stovky roušek všem potřebným za první týden. Pokud chcete pomoci, zapojit se do roznosů roušek, nákupů nebo šití, určitě se spojte s Hodinou H. A senioři se mohou spojit s koordinátorkou Seniorpointu Pelhřimov Evou Havlíčkovou – 723 902 099. Více na www.hodinah.cz.

Přibyslav hledá dobrovolníky na šití roušek

Dobrovolníky na šití ochranných roušek hledá město Přibyslav. Materiál k vyzvednutí, stejně jako hotové roušky bude možné odevzdávat v budově Kulturního zařízení města Přibyslav, Bechyňovo náměstí 45, kde sídlí městská knihovna a informační centrum. Dobrovolníci, kteří chtějí nějak přispět jakýmkoliv způsobem, ať kontaktují Kulturní zařízení města Přibyslav na tel. 569 484 361, 569 484 257 nebo e-mail knihovna@pribyslav.cz, seznam dobrovolníků město Přibyslav využije v případě krizového stavu.

Vývoj Třešť

Třešťská oděvní firma nabízí roušky nemocnicím, radnicím a všude tam, kde je to aktuálně potřeba. Více informací je na Facebooku Vývoj - český výrobce oděvů. Ušili roušky například pro Oblastní charitu Jihlava nebo pro třešťskou radnici.

Roušky Třešť

V této facebookové skupině jsou šičky roušek nejen z Třeště a už ušily snad tisíce roušek, kterými byli zajištěni zdravotníci, pečovatelská služba i domácí péče, prodavači, poštovní doručovatelé, technické služby, policie, hasiči a podobně. Nyní pomáhají roušky od dobrovolníků distribuovat i pošťačky a policisté, kteří je nabízí lidem, pokud roušku nemají, na svých pochůzkách. Rouškami od třešťských dobrovolníků (šijí i muži) se zásobují ve velkém i nemocnice v okolí (především jihlavská, ale třeba i havlíčkobrodská), několik roušek bylo posláno i do Prahy. Sběrné a výdejní místo na roušky je v infocentru, Apeu, a také na radnici před poštou. Je zde k dispozici spoustu látek, které sem lidé nosí, k dispozici jsou i nitě, gumičky, tkalouny a různé vychytávky. Někdo přinese něco, co mu přebývá, a jiný, kdo nemá, si vezme, co potřebuje.

Šijeme roušky v Telči

Tato skupina slouží jako koordinační prostor pro všechny, kteří se chtějí zapojit do šití roušek pro potřebné. Původním cílem bylo vyslyšet výzvu jihlavské nemocnice, která cíleně poptává i doma vyrobené bavlněné roušky. Po zmapování situace v Telči vyšlo najevo, že jsou potřeba i přímo v Telči. Výrobu i distribuci v Telči koordinuje Hana Hajnová. Sběrné místo pro ušité roušky je u domovních dveří na adrese 28. října 397, Telč.

Městský úřad Třebíč - distribuce roušek

Nemáte roušky, zavolejte na tel. 568 896 133 nebo pište na e-mail sekretariat@trebic.cz.

Žďár nad Sázavou – šití roušek

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou organizuje šití roušek pro potřebné, a to především z pečovatelského domu, polikliniky, sociálních služeb města - v případě větší produkce také pro veřejnost. Máte doma jakoukoliv bavlněnou látku, trika, prostěradla a jste ochotní ji poskytnout? Jste schopni ušít roušky? Přihlaste se na tel. 773 794 139 nebo 734 794 557. Pro materiál si tým městského úřadu dojede, rozveze jej švadlenám a pro ušité roušky si opět přijede. Každý všední den jsou před městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou umístěné dvě bedny. Do jedné mohou dobrovolníci vkládat látky, a do druhé již ušité roušky. Dobrovolníci si mohou látky brát a doma šít roušky. Hotové roušky vyvařte, vyžehlete, uložte do uzavřeného igelitového sáčku a vložte do krabice pro ušité roušky. Bedny budou před budovou městského úřadu každý všední den od 7 do 15 hodin.

Ždírec nad Doubravou – roušek není nikdy dost

Pro občany Ždírce a místních částí shromažďuje městský úřad ústní látkové roušky. Těch není podle starosty Bohumíra Nikla nikdy dost a město stále shání další. Ti, kteří chtějí pomoci roušky ušít, volejte na městský úřad tel. 569 694 433, nebo kulturní zařízení města tel. 569 694 620, 770 157 228.

Přispět penězi…..na co a kam…

Charita vyhlašuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

Veřejná Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.

Můžete přispět na číslo účtu: 44665522/0800, VS: 90619. Nebo můžete poslat DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90, DMS TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90. Dále prostřednictvím portálu Darujme.cz. Víc informací nejdete ZDE.

Nemocnice Jihlava kupuje plicní ventilátory, pomoci může i veřejnost

Vzhledem k epidemiologické situaci se vedení jihlavské nemocnice rozhodlo okamžitě investovat čtyři miliony korun do nákupu nových plicních ventilátorů. Přispět na další kusy může i veřejnost na bankovní účet. Dárci mohou přispívat na účet: 86-277 440 0277/0100 s variabilním symbolem 9999.

Virtuální Jarmark Sdílení

Dobročinný jarmark pro Sdílení, který se měl konat jako každý rok na zámku v Telči, se neruší! Přesouvá se k lidem do jejich domovů. Výtěžek z letošního jarmarku chtěli zaměstnanci Sdílení využít k nákupu dvou oxygenátorů pro klienty domácí hospicové péče. Rozhodli se cíle nevzdat a místo setkání na zámku se s příznivci propojit na dálku. A uspořádat sbírku. Informace jsou na www.sdileni-telc.cz. Virtuální jarmark se uskuteční v sobotu čtvrtého dubna od deseti do sedmnácti hodin. Ke Sdílení patří již neodmyslitelně palačinky a nechyběly ani na jednom z jarmarků. Proto všichni ti, kteří chtějí podpořit Sdílení, mají na sobotu další jasný úkol. Provonět své domácnosti těmi nejlepšími palačinkami. Vše mohou sdílet fotkami, recepty a videi na události Virtuální jarmark - sbírka pro hospic Sdílení, na svém Facebooku a Instragramu. A díky tomu prožít den společně na našem virtuálním jarmarku. Důležité je dát hashtag #palacinkyprohospic.

Vyrobit ochranné oděvy

Ochranné štíty pro zdravotníky

Štíty, které vyrobíme my, nabízíme zdarma všem nemocnicím, praktickým lékařům, ambulancím, dentistům, lékárnám, policistům a dalším profesionálům. Ale třeba i do domovů důchodců nebo obchodů s potravinami. Za štíty nechceme platit (i když nás v průměru výroba stojí 150 tisíc korun každý den), protože by to mohlo zpomalovat jejich dodání potřebným. Ale pokud nás chcete v naší činnosti podpořit, založili jsme transparentní účet: 2801792692/2010. Web: www.prusa3d.cz/covid19.

VLASTA TOMKOVÁ