Marie Hrušková, Marie Holečková, botanik Václav Větvička a další autoři se zaměřili na mizející fenomén naší krajiny.

Jádro publikace popisuje aleje v Kraji Vysočina. Z Havlíčkobrodska je čtenář obrazem a slovem seznámen s lipovými stromořadími u zámku v Pohledu a poutního kostela Svaté Anny, bělokorými břízami před Kysibelským dvorem u Habrů, osazením hráze Ranského rybníka u Starého Ranska a 88 kleny a 6 mléči mezi Koječínem a Herálcem.

Kriticky je hodnocena snaha o vymýcení stromů podél cesty z Přibyslavi do Žižkova Pole.

Ivo Havlík