Bylo pro ně nachytáno vodní putování za pokladem nebo pokusy s vodou. Dospělí si vyslechli přednášku dobrodruha Martina Šíla, který je zavedl do nitra jižní Afriky, kde se s vědeckou expedicí snažil zdokumentovat a přeměřit možná nejvyšší vodopády světa Tugela Falls.