Odkup textilní továrny nabízí celou řadu možností, co s objektem. Nehlasitěji se mluví o tom, že odkup pomůže dalšímu rozvoji jihlavské zoologické zahrady.

Ta nutně potřebuje například restaurační zařízení či zázemí pro personál a sklad. Zoologickou zahradu totiž letos navštívilo už přes tři sta tisíc lidí.

V případě, že přes den navštíví zoologickou zahradu velký počet návštěvníků, současné služby nedostačují. „Zoo potřebuje velkou restauraci. Dokážu si představit nějaký samoobslužný bufet. Chtěli bychom to vymyslet tak, aby tam byl celoroční provoz, tedy že by se tam chodilo nejen ze zoo, ale také zvenčí. K tomu by se mohlo připojit i ubytovací zařízení," okomentovala situaci už dříve ředitelka zoologické zahrady Eliška Kubíková.

Velké haly areálu textilní továrny nabízejí také možnost vzniku konferenčního centra, tedy i více konferenčních sálů.
Ty by mohla využívat pro svoje účely jak zoologická zahrada, tak město. Dále zoologická zahrada potřebuje například sjednotit sklad krmiv či kancelářské místnosti.

Co přesně v objektu vznikne, však zatím město ještě přesně neví. „Určitě by zde měly vzniknout nějaké ubytovací kapacity pro návštěvníky a s tím spojené služby. A potom samozřejmě zázemí pro zoologickou zahradu," domnívá se primátor Jihlavy Rudolf Chloupek s tím, že město zřejmě nebude tím subjektem, který by měl zajišťovat hotelové služby.

„Nabízí se tedy nějaký projekt, na kterém město bude participovat se soukromým subjektem," zamyslel se Chloupek.
Takových projektů může být v tomto objektu více. V předloženém návrhu, který dostali zastupitelé, se také hovoří o tom, že by do objektu mohl být přestěhován archiv.

O lokalitu však projevila zájem i Montessori mateřská a základní škola. Odkup textilní továrny schválilo 33 zastupitelů, tři zastupitelé pro nákup ruku nezvedli.