Majiteli lesního pozemku Rostislavu Prokešovi se nelíbí, jakým způsobem jihlavský magistrát prezentuje výsledky posledního jednání, o využívání rušné cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs u obce Bradlo. Podle tvrzení magistrátu se obě strany dohodly, že cyklostezka bude v sezoně průjezdná a dřevo vytěží po sezoně větší firma.

Rostislav Prokeš celou věc vidí poněkud jinak. „Není to dohoda, ale velice křehké příměří," říká Prokeš.

„Pokud nebyl pan Prokeš s jednáním na magistrátu spokojen, nechápeme, proč to nesdělil rovnou nám a měl potřebu se vyjadřovat do novin. Dle našeho názoru jde spíše o slovíčkaření než o reálný obsah," vyjádřil se v úterý k jednání Prokeše mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

Prokeš bude tento týden zjišťovat, kolik by ho stálo vytěžení, oplocení, osázení a další práce na pozemku, provedené lesnickou firmou. „Pokud bude pro mne nabídka ekonomicky přijatelná, vytěží les firma," vysvětluje majitel lesa a také sporného pozemku, po němž vede cyklostezka. V případě, že by ale zásah firmy pro něj nebyl ekonomicky výhodný, bude muset práce v lese zajistit sám. Tento názor prezentoval také při jednání s magistrátem.

„Primátor Jihlavy a předseda svazku obcí na cyklotrase Jihlava-Třebíč-Raabs Jaroslav Vymazal se s majitelem lesa na trase Rostislavem Prokešem dohodli, že těžbu přes léto přeruší. Práci v lese obnoví až po skončení hlavní cyklistické sezony v podzimních či zimních měsících. Těžbu provede větší firma, která zajistí bezpečnou a rychlou těžbu a dohlédne na to, aby se na místo těžby nedostaly nepovolané osoby," informoval po jednání vedení města s Prokešem Tulis.

Lesnická firma by dřevo z lesa vytěžila na počátku zimy a omezení by bylo malé, neboť v té době již tento úsek cyklisté nevyužívají. Pokud zdejší 136 let staré stromy bude kácet majitel lesa, bude na to potřebovat delší čas a hrozí další uzavření stezky. „Hospodařím na tomto pozemku podle schváleného lesnického plánu. Stromy musím vytěžit a vysázet zde nový les," říká Prokeš. Pozemek je přitom ve strmém svahu a lidi na cyklostezce pod ním by mohly ohrožovat nejen padající stromy, ale také uvolněné balvany z kamenného moře. Podle Rostislav Prokeše prostě nelze pozemek bezpečně vytěžit, když pod ním jezdí cyklisté.

Rostislav Prokeš je dlouhodobě zklamán přístupem spolku pro tuto cyklostezku. V době, kdy jeho matka jako původní majitelka lesa dala souhlas k vedení cyklostezky, bylo podle něj slibováno, že cesta bude zaměřena, vložena do katastru a případně i za oboustranně přijatelnou cenu vykoupena. Nic z toho se však dle Prokeše nakonec nestalo.

„Zástupci svazku obcí na trase Jihlava-Třebíč-Raabs hodlají s majiteli pozemků, po kterých trasa vede, jednat o trvalém řešení, které by podobným komplikacím do budoucna předešlo," řekl k této věci Tulis.