Jednak byly nebezpečné pro návštěvníky, a jírovce dokonce napadla klíněnka kaštanová, která je nyní pro tento druh stromů typickým škůdcem. „Šlo o úpravu okolí hradu, na kterou by do budoucna měla navazovat velká investice, kterou chystáme," okomentovala akci na Roštejně kastelánka Kateřina Rozinková. Celá řada stromů, které středověkou pevnost obklopují, prošla odborným dendrologickým ošetřením. Některé stromy byly pouze ořezány, ale jiné musely být zcela pokáceny. „Především šlo o velké kaštany, které byly napadeny klíněnkou. Přiznám se, že nejsem úplně odborník, takže přesnější důvody říci nedokážu," poznamenala Rozinková.

Klíněnka jírovcová či klíněnka kaštanová je druh malého motýla a řadí se mezi závažné škůdce, kteří napadají právě stromy z rodu jírovec. Dospělec dorůstá velikosti okolo čtyř milimetrů na délku s rozpětím křídel sedm až deset milimetrů.

Dalším důvodem, proč šla více než desítka stromů kolem hradu k zemi, bylo bezpečí. „Stromy, které nebyly v dobré kondici, ohrožovaly hrad a bezpečnost návštěvníků. Dále byly také pokáceny náletové dřeviny," doplnila kastelánka.

Jak staré byly dominanty kolem hradu, však Rozinková přesně neví. „Určitě máme v plánu zjistit jejich stáří pomocí letokruhů, ale zatím jsme se k tomu nedostali," dodala kastelánka.

V okolí Roštejna byla v posledních týdnech vykácena celá řada stromů. „Bylo toho více, protože spousta stromů bylo na pozemcích Lesů České republiky. Nedokážu tedy přesně říci, kolik jich šlo k zemi, ale určitě jich bylo více než deset," dodala Rozinková.

Hrad se totiž chystá 
na několikaletou investici 
v rámci velkého projektu, který předložil Kraj Vysočina do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 až 2020. Projekt nese název Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic. Předpokládané celkové náklady akce jsou asi 73 milionů korun. „Nyní se žádost o podporu nachází ve fázi hodnocení. V případě, že bude projekt podpořen, začnou stavební práce na jaře příštího roku a měly by pokračovat až do roku 2020. V této době budou probíhat prohlídky za mírně omezeného provozu," uvedla Jana Komínová z Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím atraktivních muzejních expozic 
a s nimi související stavební obnovy nemovité kulturní památky hradu Roštejn zpřístupnit a prezentovat sbírkové předměty Kraje Vysočina ve správě Muzea Vysočiny Jihlava. Nové stálé expozice i doplňující výstavní programy umožní postupně představovat bohatý sbírkový fond muzea.