Větší svobodu 
a klid, ale i komfortnější bydlení. To všechno si slibuje osmnáctiletý Tomáš, klient jihlavského dětského domova se školou, od přestěhování do startovacího bytu v jihlavské Benešově ulici. Nový život 
v novém bytě mu začíná právě ve středu. Stěhování dostal jako netradiční vánoční a narozeninový dárek od vedení dětského domova se školou. „Na tuhle změnu se těším. Rozhodně jsem si oproti dosavadnímu pobytu v zařízení v Sokolovské ulici o dost polepšil. Očekávám větší klid 
a více svobody. Budu to mít také blíže ke škole. A co tato změna přinese dál, to se ještě uvidí," řekl Tomáš s tím, že problém nebude mít ani s novým spolubydlícím Josefem, kterého dobře zná právě z pobytu v domě v Sokolovské ulici.

Tomáš v těchto dnech dosáhl plnoletosti a na výběr měl dvě možnosti – buďto z jihlavského zařízení odejde, nebo tam zůstane. „Ani k jednomu z rodičů se vrátit nechci, proto jsem zůstal tady. Chci se teď co nejvíc zaměřit na studium a mít co nejlepší vysvědčení, tedy bez čtyřek. Přemýšlím totiž o studiu 
na vysoké škole," vysvětlil Tomáš, který v Jihlavě třetím rokem studuje maturitní obor. Pokud bude dál studovat, může v dětském domově se školou zůstat až do 26 let.

Do Jihlavy Tomáš přišel před necelými třemi lety z jižní Moravy – z Brna. Kvůli konfliktům s matkou a kyberšikaně. „V Brně v diagnostickém ústavu určili, že se nehodím ani do klasického dětského domova ani do pasťáku, a tak jsem skončil v Jihlavě. Byla to taková zlatá střední cesta," dodal Tomáš.

Startovacím bytem disponuje jihlavský dětský domov se školou od roku 2005 a je určen až třem klientům zařízení. V současnosti ho druhým rokem obývá dvacetiletý student Josef. „Forma takovéhoto startovacího bytu při zařízeních našeho typu – zařízení pro děti s poruchami chování – je naprosto ojedinělá 
v celorepublikovém měřítku," řekl ředitel domova Radek Vovsík.

Obyvatelé tohoto bytu nemají žádná časová omezení na využívání bytu. Dokud studují, obývají ho na náklady zařízení. „Po ukončení jejich ústavní výchovy – dobrovolného pobytu – si musí alikvotní část nákladů na bydlení hradit sami," doplnil Vovsík.

Pravidla obývání bytu jsou však nastavena tak, aby svěřenci byli motivováni v něm nezůstávat příliš dlouho a co nejdříve se zkusit postavit na vlastní nohy. „Nikdo je nevyhání, mohou tam zůstat libovolně dlouho, ale musí dodržovat nastavená pravidla," upřesnil ředitel.

Startovací byt je vrcholem pomyslné resocializační pyramidy domova. Její spodní patro tvoří tři skupinové byty v Dělnické ulici, kam přichází děti přímo z terénu. Druhé patro tvoří skupinový byt v Šafaříkově ulici, kam přecházejí děti z Dělnické 
s dobrou prognózou vývoje, které se připravují na studium v běžných školách. Třetí patro tvoří skupinový byt 
v Sokolovské ulici, kde jsou děti před hranicí plnoletosti nebo i po ní, které již střední školy v Jihlavě a okolí studují.

ZUZANA MUSILOVÁ