Je to zvláštní už proto, že například naši milí papaláši ze všech ministerských úřadů napříč spektrem šíří beztrestně v poslední době  do spřátelených médií v podstatě poplašné zprávy snad dnes a denně. Jejich podivné, zmatené, protichůdné výroky, které děsí širokou veřejnost a uvádějí ji ve zmatek, by si možná zasloužily už speciální řečnickou soutěž výstižně nazvanou Smrt mozku.

Vítězem za minulý týden by kromě našeho premiéra, který si občas nevidí do úst, byla i nová ministryně „asociálních věcí". Ta nemocné, staré a postižené vyděsila informací, že ten, kdo si povinně nevyzvedne jakousi podivnou Skartu, kterou nikdo vlastně nechce, může přijít o jediný zdroj příjmů, sociální dávku či důchod, a bude tak odsouzen k živoření pod mostem.

Je otázkou, zda takové sdělení není už jen poplašná zpráva, ale svým způsobem vyhrožování. V demokratickém a civilizovaném státě by každý politik, jenž takto jedná s lidmi, kteří jsou často staří, nemocní, bezbranní, postižení a opuštění, byl dehonestován a souzen. Když už ne fakticky, tak aspoň morálně.

Bohužel, naši milí papaláši, narozdíl od nás, prostých občanů,  trpí nemocí zvanou Imunita a náš „zdivočelý Čechistán" přestává být pomalu zemí civilizovanou, natožpak demokratickou.