Poznáte, z jaké obce vám snímky přinášíme dnes? Poradíme vám, že se nachází v jihozápadním cípu Třebíčska. Jedná se obec s rozsáhlou návsí v parkové úpravě, nad níž se tyčí veliký kostel Navštívení Panny Marie. Sem v době svého mládí chodil významný moravský spisovatel a buditel, který se narodil v domku kousek pod ním.

Když si proklikáte celou galerii, na konci najdete správnou odpověď.