Podle zakladatele babyboxů Ludvíka Hesse nedošlo ke zneužití dobré myšlenky a nebezpečný precedent. Sociální pracovníci na to mají jiný názor a obávají se, že podobných případů bude přibývat a že babybox může nahrávat i kriminální činnosti..

Nikdy jsem nepočítal s tím, že do baby boxu někdo odloží dvouleté dítě! Ovšem nepovažuji to za zneužití baby boxu. Rodiče kteří ji dovezli ze vzdáleného města dítě do baby boxu svým způsobem se projevili korektně. Mohli bychom tvrdit že kuchyňský nůž ležící na kredenci zlákal tchyni k tomu aby bodla svého zetě “ tvrdil Ludvík Hess bezprostředně po tom, co byl případ zveřejněn.

Nemá pocit, že by se jednalo o nepříjemný precedent,který může původní myšlenku babyboxů poslat ke dnu. Věková hranice, kdy by dítě mohlo být odloženo do babyboxu, podle Hesse neexistuje. Navíc za pár dnů přišel Ludvík Hess s celým příběhem nalezeného chlapce, který je nyní v pěstounské péči.

Rodiče ho nechtěli

Podle něho dítě pochází z jižních Čech, žilo dokonce v jednom z měst, kde už babybox je. Důvody k odložení měl údajně být konflikt v rodině a sociální důvody. „Prohlédla jsem zprávy v mediích. Bez výjimky jsou oslavné. Jak je skvělé, že dvouleté dítě někdo odložil. Máte pravdu, že jde o nebezpečný precedent,“ vzkázala primářka dětského oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě Magdalena Chvílová-Weberová s tím, že media by měla informovat o tom, že baby boxy nezachraňují děti.

„Počet mrtvých novorozeňátek za ty roky neklesl. To ví i pan Hess. Jen naprosto bezprecedentně narostl počet dětí odložených,“ zdůraznila primářka. Na toto téma napsala dokonce diplomovou práci pod názvem Babybox-etická dilemata. „Baby box má sloužit k beztrestnému anonymnímu odložení nechtěného novorozeného dítěte, nicméně legislativa ČR termín odložení dítěte nezná. Opuštění dítěte je trestný čin,“ napsala primářka hned na úvod diplomové práce.

Příběh dvouletého nalezence mezitím zveřejnila různá média, včetně bulvárních. Barvitě popisují, jak se oblečený chlapeček vmáčknutý mezi stěny držel vaničky a nechtěl ji pustit. To rozpoutalo i veřejnou diskusi. „Máme dvouletého syna. Dítě chodí, mluví a hlavně chápe spoustu věcí. Nemluvě o vzájemné vazbě. Tohle jde zcela mimo moje chápání,“ konstatoval například Martin Racek.

„Je potřeba postupně babyboxy zvětšovat aby bylo možné dovnitř umístit i dospělé a seniory určené k adopci,“ přidal se Roman Oláh. „Babybox snad má sloužit pro úplně krajní případy, kdy nějaká patnáctiletá holka porodí. Nechápu, proč by tam někdo měl dávat normálně evidované dítě. To ta ženská, co ho odložila u doktora řekne: Karlíka už nemáme, dali jsme ho do baby-boxy, a doktor řekne tak fajn, Karlík je pryč, tak co dělá Pepík,“ reagoval Jan Bohatý.

Policie případ neřeší

Policie se případem odloženého dítěte zabývat nebude. „Baby boxy mají svůj stanovený účel nespadají do kompetence Policie ČR a policisté neprovádějí pátrání po osobě, která dítě do baby boxu odložila ani nepátrají po matce odloženého  dítěte. Osoba, která dítě odloží do baby boxu, se nedopouští trestného činu, neboť uložením dítěte do baby boxu je mu  poskytnuta základní péče a dítě tak není vystaveno nebezpečí smrti,“ sdělila mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR Dana Čírtková.

„Čistě teoreticky v případě kdyby k tomu došlo u nás, při zjištění, odkud dítě je, by se prošetřila sociální situace v rodině a řešilo by se případné trestní oznámení pro čin opuštění dítěte,“ sdělila Ivana Mrtková vedoucí odboru sociálních věcí Městský úřad Chotěboř..

Havlíčkobrodský deník oslovil kancelář ochránce lidských práv, rovněž Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), do jehož kompetencí patří rodinná politika a sociálně právní ochrana dítěte. Kancelář ombudsmana automaticky odpověděla, že podnět eviduje, ale odpověď zatím nepřišla. Zato odpovědělo MPSV ve spolupráci s odborem rodinné politiky a ochrany práv dětí. Provozování babyboxů je činností mimo zákonnou úpravu, která však není v rozporu s žádným zákonem a tudíž je činností dovolenou.

Zneužití i únos

„Ovšem do babyboxu nejsou odkládáni pouze novorozenci, ale rovněž mnohem starší děti, což nasvědčuje trendu zneužívání původního účelu babyboxu. V současné době neexistuje závazná legislativní norma upravující možnost anonymního odložení dítěte. Matka dítěte či oba rodiče mají podle platné právní úpravy dostatek možností, jak svěřit do náhradní výchovy dítě, o které nemohou nebo nechtějí pečovat, včetně udělení souhlasu k osvojení dítěte bez vztahu k určitým osvojitelům po uplynutí 6 týdnů od narození dítěte, na jehož základě se již rodiče dále nezúčastní soudního řízení o osvojení dítěte. České rodinné právo nezná ani možnost vzdání se rodičovské odpovědnosti k dítěti jednostranným úkonem ze strany rodičů, rodičovská odpovědnost může zaniknout pouze v důsledku osvojení dítěte nebo rozhodnutím soudu o zbavení rodiče jeho rodičovské odpovědnosti,“ vysvětlila za tiskové oddělení MPSV Andrea Vašáková s tím, že právní postavení rodičů se vložením dítěte do babyboxu (odložením dítěte) nikterak nemění.

Rodičovské odpovědnosti ani vyživovací povinnosti k dítěti se nelze vzdát, toto právní řád České republiky nedovoluje.
„Pokud dítě do babyboxu odloží rodiče nebo jeden z rodičů, jedná se o zásadní porušení povinností rodičů vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. S ohledem na minimum informací však zpravidla nelze najisto odvodit, zda dítě do babyboxu skutečně odložil rodič nebo jiná osoba. Nelze tudíž ani vyloučit, že odloženým dítětem může být i dítě, které bylo rodiči odebráno nějakou třetí osobou bez souhlasu rodiče a v rozporu s jeho vůlí, to znamená dítě unesené,“ konstatovala Vašáková.

Orgány Policie České republiky však v případě dětí odložených do babyboxu podle Vašákové zahajují úkony trestního řízení pouze za předpokladu, že odložené dítě nese známky týrání, zneužívání nebo nedbalého zacházení. Samotné odložení dítěte do babyboxu není posuzováno jako podezření na spáchání trestného činu opuštění dítěte podle trestního zákoníku.