Na sto dobrovolníků, zaměstnanců jihlavské firmy Bosch, včetně jejich rodinných příslušníků, osobně podpořilo v sobotu 13. dubna jedenáctý ročník jarního úklidu v Kraji Vysočina pod názvem „Čistá Vysočina“. Dobrovolníci sbírali odpad na veřejných prostranstvích, zelených plochách a u příjezdových komunikací v blízkosti závodu 3 Bosch Diesel s.r.o. v průmyslové zóně Jihlava-Pávov a závodu 2 „Na Dolech“.

„Čistou Vysočinu“ pořádá Krajský úřad Kraje Vysočina vždy v jarním období. Cílem je zapojit co možná nejvíce občanů kraje, zejména pak děti a mládež, a motivovat je ke společné úklidové akci jejich blízkého okolí.

Dobrovolnická aktivita zaměstnanců je vítána

„Přišla jsem pomáhat společně s mými sourozenci Kubou a Magdalenkou. Rádi pomáháme, protože mámes mamkou a taťkou rádi čistou přírodu,“ sdělila jedna z nejmladších účastnic, Ema Zmeková. „Potěšilo nás, že jsme děti k účasti nemuseli přesvědčovat, naopak se o akci aktivně sami zajímaly. Do letošní akce se zapojil velmi vysoký počet dětí s rodiči. Děti se tak společně mohou přesvědčit, že práce pro životní prostředí má smysl,“ řekla k účasti svých dětí zaměstnankyně Karla Zmeková.

„Výsledkem letošní úklidové akce bylo přes 65 pytlůs odpadem o váze okolo 550 kilogramů. Zachovat region Vysočiny v čistotě je zájmem každého z nás. Těší mne, že se naši zaměstnanci, společně s jejich dětmi, aktivně zapojují formou dobrovolnické práce do ochrany životního prostředí,“ sdělil k úklidové akci obchodní ředitel firmy Bosch Diesel s.r.o. Ralph Klaus Carle.

Zaměstnanci firmy Bosch Diesel v Jihlavě se zapojují do akce pravidelně od roku 2013, za tu dobu pomohli odstranit z přírody na 7 tun odpadků.

Závod Jihlava

Ve firmě Bosch Diesel s.r.o. pracuje na 5 000 zaměstnanců, vyrábějí se zde vysokotlaká čerpadla pro dieselové motory, tlakové zásobníky a regulační ventily tlaku pro systém common rail. V roce 2011 získala firma prestižní ocenění „Národní cena kvality ČR-Excelentní firma“, v roce 2013 ocenění za prorodinně orientovanou personální politiku firmy „Audit rodina & zaměstnání“, udělované Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. V prosinci 2018 se firmě opakovaně podařilo získat v renomované soutěži nejlepších českých exportérů „Exportér roku 2017“ první místo v kategorii „Exportér roku Kraje Vysočina s největším objemem exportu za rok 2017“.