Společná výstava deseti autorů nabízí především pohled do krajiny pojímané vždy osobitým rukopisem 
a rozmanité ve svém poselství. „Zatímco Tomáš Šmilauer se noří do nálad a rozpoložení krajiny a skvěle vypracovanou barevností sugeruje divákovi danou denní dobu, akademický malíř Jan Řeřicha zachycuje ve svých svižně odmalovaných pohledech do zákoutí kraje Antonína Sovy jedinečnost místa a okamžiku," řekla Kateřina Joselová.

Obrazy Jana Řeřichy navíc symbioticky doprovázejí umělecky pojaté rámy umělcovy ženy Věry Řeřichové. „Akademický malíř Petr Hampl zaznamenává prostor města a ženy, kterážto dvě témata se v jeho obrazech prolínají a překrývají jedno druhé v divokém tanci barevných, často geometricky členěných ploch," popsala tvorbu malíře Joselová.

Také práce in memoriam vystavujícího Jiřího Duffka jsou tematicky rozkročeny mezi obrazy žen a krajin. Do svých vlastních vnitřních krajin zavádí návštěvníky výstavy i Vlastimil Váňa, který vystavuje instinktivní, téměř automatické kresby doplněné jen sporadickým barevným zásahem.

Akademický sochař Jan Zoubek zaujme svou řemeslnou poctivostí, se kterou přistupuje k různým materiálům i zadáním, a která se zhodnocuje především 
v kresbách rytých do tabulového skla.
Zájemci na výstavě dále najdou snové obrazy 
a měkce řezané, melancholické dřevěné skulptury Ivana Šmilauera, mistrovsky zvládnuté kovářské řemeslo Jaroslava Zavadila a precizně provedené dřevěné loutky Pavla a Dana Truhlářových, vyprávějící svůj příběh na ploše tří svébytně instalovaných scén.
Výstava pořádaná Městským muzeem Antonína Sovy v Pacově potrvá do 28. srpna. Přístupná je každý den kromě pondělí. V neděli však zájemci o výstavu musí vyčkat na odpolední hodiny.