V sobotu 8. srpna v 18.30 a ve 20.15 vystoupí ve hřbitovním kostele sv. Petra a Pavla ukrajinský soubor Alitea, který přednese duchovní hudbu kyjevských chrámů.

Soubor Alitea vznikl v roce 2006 na umělecké katedře Národní pedagogické univerzity v Kyjevě a je zaměřený především na interpretaci středověkého vícehlasu, renesanční polyfonie a vokálních barokních děl. Čítá pět zpěvaček 
a jeho uměleckou vedoucí je Žanna Gončarenko. Ta vystudovala sbormistrovství na Ukrajinské národní hudební akademii v Kyjevě a tento obor také vyučuje. Od roku 2004 působí také jako sbormistryně pravoslavného chrámového sboru v kostele sv. Makaria 
v Kyjevě a svého času zpívala také v komorním vokálním souboru Muzični Asamblej.

Soubor Alitea, jehož jméno znamená v překladu pravda, nebo skutečnost, znají posluchači z nejrůznějších festivalů na Ukrajině i v zahraničí.