Římskokatolický hřbitov v Nové Cerekvi se již mnoho let nevyužívá a v dohledné budoucnosti se bude jednat o jeho definitivním zrušení. Toto místo svému účelu sloužilo více jak dvě stě let, a to nejen pro obyvatele Nové Cerekve, ale pro všechny osoby katolického vyznání okolních vesnic, které náleží do novocerekvické farnosti. Vedle obyčejných rodinných hrobů se zde nachází i hroby významných osobností regionu. Hřbitov také zachycuje vývoj funerálního umění od počátku 19. století do současnosti. Publikace „V upomínku padlému synu“ přibližuje historii a vývoj tohoto místa společně s konkrétními příběhy významných rodin a osobností, vzpomínaných vojáků z první světové války a nejasných rodinných vztahů. Cílem práce je dokumentace současného stavu tohoto hřbitova, evidence a popis dochovaných hrobů. Součástí knihy je i geodetická mapa. Knihu si můžete zakoupit na pokladně Muzea Vysočiny Pelhřimov (Masarykovo nám. 12, zámek pánů z Říčan) nebo zaslat objednávku na email muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz či knihu objednat telefonicky 565 323 184. Design a sazbu knihy vytvořila Catarina Noronha.