Kvarteto, hrající ve slože-
ní housle, violoncello, akordeon a kontrabas, vzniklo na konci 90. let jako reakce na stávající podobu klasické hudby a jeho záměrem je interpretace klasiky v netradiční úpravě. V repertoáru Shadow quartetu najdou posluchači hud-
bu filmovou, muzikálovou 
i populární.

Toto hudební těleso vystupovalo po boku známých 
zpěváků a hudebníků, jaký-
mi jsou Zuzana Norisová, Ji-
ří Korn nebo Lenka Filipová 
a k jeho největším úspěchům patří zápis do Guinessovy knihy rekordů za nejrychlejší interpretaci skladby Rimského-Korsakova Let čmeláka. Uměleckým vedoucím souboru je Štěpán Švestka, vítěz mnoha národních a mezinárodních interpretačních soutěží.

Na základě svých úspěchů byl přijat ke studiu na jednu 
z nejprestižnějších hudebních univerzit, Sibeliovu akademii v Helsinkách, a svou sólovou kariéru zahájil na turné v Petrohradě.