Ty představí v sobotu na akci nazvané Srdcem pro všechny aneb Nejen dětský den. Od čtrnácti hodin ranč ožije bohatým programem pro děti i dospělé.

Ranch Esperanza touto akcí oficiálně zahájí spolupráci s centem Narovinu, které pomáhá zlepšovat vzdělání, zdravotní péči a životní podmínky v Africe. „Část výtěžku ze vstupného na naší sobotní akci věnujeme právě centru Narovinu a společně tak pomůžeme někomu, kdo je sice hodně daleko od nás, ale udělá mu velikou radost třeba obyčejná moskytiéra, kterou mu z peněz od nás centrum bude moci zakoupit," říká vedoucí ranče Olga Švengrová.

Lidé budou moci Afriku i život v ní poznat díky africkému koutku, kterým se na Březí bude v sobotu prezentovat právě Centrum Narovinu. V kulturním programu se představí dvounohé i čtyřnohé osazenstvo ranče, děti z taneční a pohybové školy Kamdance, Tereza Ratajová a její parťáci Bart 
a Falco divákům předvedou dogdancing.

Kromě toho si zájemci budou moci namalovat hrneček, prohlédnout si hady a pavouky, děti se vyřádí v různých soutěžích a budou moci poznat, jaký je pohled na svět 
z koňského hřbetu. „Vítáni jsou všichni, bez ohledu na věk, vyznání, barvu pleti nebo handicap. Jsme místem pro všechny, kteří mají chuť poznat nejen život s koňmi, ale i nové přátele. To je i posláním našeho ranče," uzavírá Švengrová.