Kromě upraveného dotisku patnáctiletého vyprodaného titulu Oživené dědictví si čtenáři mohou přečíst také knihu vydanou při příležitosti čtyřicátého výročí děkovné mše svaté.


Tu sloužili v srpnu roku 1968 v želivském kostele kněží, kteří tam byli v padesátých letech vězněni. Celkem tam trpělo 464 řeholníků. „Kněží své trýznitele neproklínali, naopak se modlili za odpuštění jejich hříchů,“ naznačil důležité poslání padesátistránkové brožury hospodář želivského kláštera Jáchym Jaroslav Šimek.


Obě knihy spatřily světlo světa díky četným darům od politiků. Čtyřmi tisícovkami přispěli i želivští radní. „Knihy úzce souvisí se želivskou minulostí. Lidé by měli znát pravdu,“ podotkl místostarosta Michael Líbl.