Ve freskovém sále zámku pánů z Říčan je pro ně připravena přednáška, která jim přiblíží životní příběh pelhřimovského historika Jana Frieda, od jehož úmrtí uplynulo v letošním roce již padesát let.

Posluchačům budou o Friedovi vyprávět Hana Kábová, Miroslava Kvášová a Zdeněk Martínek. Jan Fried se narodil v Pel᠆hřimově 3. června 1881 a vyučoval na pelhřimovském gymnáziu dějepis a zeměpis. Kromě této profese byl také zapáleným archivářem, historikem a památkářem a stál u začátků místního muzea. Zabýval se i amatérskou fotografií 
a na jeho snímcích je možno vidět památky, které z města postupně zmizely.

S postavou tohoto českého historika se mohou setkat čtenáři i v krásné literatuře. Stal se například předlohou pro profesora zeměpisu v Peckově románu Kamarádka.

Zítřejší přednáška v Pelhřimově začne v 17 hodin.