Pásmo tanců a písní nenechalo nikoho klidným a ve finále soubory Trnávka, Modřenec a Pošumavská dudácká muzika rozpívaly a roztančily celé náměstíčko. Akce následně pokračovala koncertem v sále tamního kina, kde měly soubory připravená kulturní pásma s jarní tématikou. Kulturní akce měla v Pacově veliký ohlas a těšila se hojnému počtu příznivců.