Jako host ve hře Velbloud uchem jehly vystupovala s rynáreckými ochotníky vynikající herečka Jarmila Kurandová, tehdy členka divadla v Olomouci. Tyto údaje jsou uvedeny v jednatelské knize z roku 1921-1931, kde tak zapsal pan Josef Sláma, jednatel spolku místních divadelních ochotníků.

Činnost spolku pokračovala i po roce 1931. O této etapě se však záznamy nedochovaly. Ochotníci dokázali sehrát za jeden rok i pět divadelních her, pořádali naučné a vlastenecké přednášky. S velkou obětavostí vybudovali nové jeviště, mnoho nových kulis, krásně malovanou oponu apod.

Divadlo se nepřestalo hrát ani během druhé světové války. Bylo odehráno několik divadelních her a také tři operety: U naší kapličky, Hospůdka u Markytky, U panského dvora. To byla ve válečném období velká odvaha.

Ani po válce činnost ochotníků neustala. Každý rok soubor hrál a pořádal silvestrovské pořady, které měly u diváků velký ohlas. V roce 1954 bylo vybudováno nové stálé jeviště a hned příští rok byly nacvičeny a sehrány tři nové hry Lucerna, Jedenácté přikázání a Naši furianti.

O něco později se jeviště začalo používat i k promítání filmů a hraní loutkového divadla.

Divadelní představení

1989 - Malé příhody letní * 1990 - Sousedi * 1991 - Flám * 1992 - Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert * 1993 - Podskalák * 1994 - Na tý louce zelený * 1995 - Sládci * 1996 - František Kmoch - český muzikant * 1997 - Lucerna * 1998 - Čechy krásné, Čechy mé * 1999 - Naši Furianti * 2000 - Hrátky s čertem * 2001 - Srdce v rákosí * 2002 - Co Čech to muzikant * 2003 - Muziky, muziky * 2004 - Děvče z přístavu * 2005 - U panského dvora * 2006 - C.k Polní maršálek * 2007 - Nebohý pan Poděs * 2008 - Na tý louce zelený


Poslední představení sehrála mládež za režie pana Jedličky v šedesátých letech. Jednalo se o pohádku Zkoušky čerta Belínka.

V 60. letech se majitelem budovy, kde se divadlo hrálo, stalo spotřební družstvo Jednota. Při rekonstrukci bylo zbouráno jeviště a zničeny dekorace, což znamenalo na dlouhá léta konec rynáreckého ochotnického divadla.

Vše, co se budovalo několik generací, bylo nenávratně ztraceno.

Současný divadelní soubor byl založen v roce 1988, a to díky iniciativě Václava Mudry a Miroslava Kumžáka. Původně měl devět členů včetně kulisáků, osvětlovače a nápovědy. Postupně se přidávali další, někteří vydrželi rok, dva, někteří pracují dodnes.

V současné době má soubor 34 aktivních členů. Paní Jiřina Marešová a režisér pan Miroslav Kumžák, stáli u zrodu obnoveného divadla a vydrželi celých dvacet let.

Při hře jsou nezbytné kulisy. Některé se půjčují, ale téměř všechny nové zhotovili František Kučera a Václav Bulant. Namalovali je Adolf Janáček a Pavel Sankot. O maskování se starají Jaroslava Bulantová a Michaela Jelínková.

Krušné začátky

První divadlo se hrálo v roce 1989 na podiu pro kapelu, které se provizorně zvýšilo.Vybrána byla hra, kde bylo zapotřebí co nejméně kulis.

Další rok se přesunulo jeviště na druhou stranu sálu, čímž se stalo prostornějším. Také bylo vyrobeno zařízení na stahování dvou opon. Každý rok se ochotníci snaží své jeviště vylepšit a upravit.

Spolek se však nevěnuje jen divadlu. Pohádkový les, který každoročné pořádají ochotníci má velkou návštěvnost a úspěch. Ovšem to nejsou jediné vavříny, které členové sklízejí. Účinkování v televizních pohádkách od Zdeňka Trošky dostatečně hovoří o kvalitách ochotníků. Divadlo si drží velký standart a proto je třeba popřát do dalších let mnoho zdaru a umu.

Velevážené publikum,

Divadelní soubor Rynárec si vás dovoluje pozvati na dvacáté výročí znovu obnovení spolku.

Velká sláva se bude konati v sobotu 28. června na Farském dvoře.

Bujarých oslav, které vypuknou úderem čtrnácté hodiny se zúčastní Počátecký divadelní spolek, kapela 4ZDI, Počátecká dechovka, Syntéza z Pacova a v neposlední řadě i oslavenci… členové divadelního souboru v Rynárci.

Kromě kulturních hrátek je připraven pro děti zajímavý program s jízdou na ponících či koutek plný hrátek završený skákacím hradem.

Teplé i studené občerstvení je zajištěno a o bohatý kulturní zážitek nebude nouze.

Zdroj: divadlorynarec.euweb.cz