Scénář galavečera spojeného s předáním titulu Rekordman roku

20.00 - Mažoretky Hodonín – společná zahajovací skladba
20.05 - Jaroslav Tůma a Luděk Vele – vystoupení sólistů Národního divadla

20.10 - rekordman roku - kategorie MUŽI
- Petr Beneš – Zdolání Petřínské rozhledny na jednokolce
- Zdeněk Zwiener – Nejdelší vzdálenost překonaná chůzí za 10 dní
- Jaroslav Tůma – Varhanní maratón
- Další nominace získali: Milan Průcha – sekání lahví vína šavlí; Zdeněk Bradáč – žonglování vzhůru nohama; Jan Kareš – 765 shybů na hrazdě za hodinu; Petr Hais – psaní na klávesnici
20.20 - Petr Beneš – exhibice na jednokolce
20.25 - Marimba Klub - úvodní vstup + rekord (rytmické nástroje claves rozdat lidem)

20.35 - Vláďa Hron

20.50 - rekordman roku - kategorie ŽENY
- Yvetta Hlaváčová - Nejdelší říční plavba
- Zdeňka Machovcová - Povídka sestavená pouze z jednoslabičných slov
- Eliška Karešová - Hodinovka shybů na hrazdě
- Další nominace získaly: Amalie Pěčková - perníkový betlém; Emilie Žaludová - nejstarší prodavačka
21.00 – Mažoretky Hodonín – vybraná skladba
21.05 – Vláďa Hron
21.20 – Milan Průcha – somelier – více než 55 useknutých lahví za 1 minutu

21.30 – rekordman roku - SÍŇ SLÁVY
Petr Musil – IN MEMORIAM
Mimořádné uznání - Ing. Emil Bartes - Nejvyšší snáška slepic
21.40 – Vláďa + Marimba + lidi – 3 slovenské pecky

21.50 – rekordman roku - SLOVENSKO
- Marián Prešnajder - Obří mozaika z mincí – Tatralandia
- Další nominovaní: Združenie sclerosis multiplex Nádej - Nejvíce lidí aplikujících si na jednom místě lék za pomocí jehly
21.55 - Mažoretky Hodonín – skladba do tmy

22.00 – rekordman roku - KOLEKTIVNÍ REKORDY
- Kulturní dům Bludov - Velikonoční strom - skořápkovník - nejvíc kraslic na jednom stromě
- Hodonínské mažoretky – Nejvíc mažoretek cvičících jednotnou sestavu v jednotném kostýmu
- Strategic Consulting - Největší skupinový akt - FortAkt 07 (pořízen fotografem Janem Saudkem)
- Další nominovaní : OA Heroldovy sady – Psaní na klávesnici; ZŠ Třešť - 18 668 papírových lodiček; Desert Team - airsoftová akce (1 475 hráčů)

22.10 – Petr Fiedor – rekordní pokus nejrychlejší plivání ohně

22.20 – Vláďa Hron

22.40 – Marimba – koncert s účastí lidí na claves
23.10 – ohňostroj

Změna programu vyhrazena

www.dobryden.cz