Koncert plný nestárnoucí klasické hudby pod vedením hudebního skladatele Miroslava Chytky pořádá Českobratrská církev evangelická a humanitární organizace Adra.

Výtěžek z koncertu půjde na pomoc postiženým do pelhřimovského střediska Fokusu Vysočina.
Samotný koncert láká nejen profesionálním obsazením orchestru, ale i přizvanými hosty. Například sólový trumpetový part přednese známý rakouský trumpetista Alexander Kastner, mezi jehož úspěchy se řadí rakousko-čínské turné, vídeňský orchestr a organizační činnost pro mezinárodně uznávané trumpetisty.
Jak sám uvedl, pravidelně mívá sólová vystoupení s trubkou a varhanami v tuzemsku i v zahraničí.

Duchovní hudba

Dalším hostem je i Suzanne Koch, rakouská zpěvačka, která vždy tíhla spíše k duchovní a staré hudbě.
Vystudovala zpěv a jeho výuku na Univerzitě hudby a výtvarného umění ve Vídni. Později se účastnila různých mistrovských pěveckých kurzů, mezi jinými i v Basileji. V České republice vystoupí poprvé.
Mezinárodní smyčcový orchestr působí na hudební scéně od roku 2000 a od ostatních se liší například už tím, že polovina jeho hudebníků jsou Češi a polovina Rakušané.

Věkové rozpětí členů

Vstup do orchestru není omezen věkem, takže v něm hrají nadané osmileté děti i muži takřka osmdesátiletí.
Na koncertu v pelhřimovském kostele svatého Víta zazní program nastudovaný během letního soustředění v Gmündu. Je složen ze skladeb J.S. Bacha, G.F. Händela, A. Vivaldiho, W.A. Mozarta, B. Bartóka, J. Suka a mnoha dalších.
 
Autor: Tereza Hrabě