Městští radní a muzeum proto už nyní vymýšlejí dramaturgii kulturních akcí směřovanou právě k výročí českého básníka a prozaika Antonína Sovy, který se narodil 26. února 1864 na pacovském zámku.

„K jeho výročí uspořádáme řadu aktivit. Plánujeme vydání jeho biografie spojené s křestem knihy a následným kulturním programem. Dále připravujeme zhudebnění básní Antonína Sovy, kterého se ujme skladatel Jiří Bílý. Tato akce bude rovněž spojena s křestem a doprovodným programem," řekl pro Deník starosta Pacova Lukáš Vlček.

Lidé se také mohou těšit na různé výstavy či komponované večery tohoto uznávaného českého básníka, v jehož dílech se objevuje krajinářská i intimní lyrika, vlastenectví a hledání morálních a společenských hodnot.

Obnova expozice

Pacovští plánují do bohatého kulturního programu zapojit i okolní obce. Rodina Antonína Sovy se totiž v roce 1866 přestěhovala z Pacova do Lukavce. A právě v tomto městysu by mohla být obnovena expozice v altánu zvaném Hříbek, ve kterém krátce bydlela i Sovova rodina a později básník s manželkou na svatební cestě. Rekonstrukce polygonálního dvouposchoďového klasicistního altánu a jeho úprava na památník byla dokončena v červenci 2004. Od té doby je tam stálá expozice věnovaná životu a dílu tohoto umělce.

„Expozici bychom chtěli příští rok vylepšit, doplnit. Proto jsme naše občany v Lukaveckém zpravodaji oslovili, aby se doma podívali, zda nenajdou po svých předcích korespondenci, předměty či cokoliv jiného majícího vztah k Antonínu Sovovi. Bude pak na domluvě, zda si věci zapůjčíme, odkoupíme nebo zdokumentujeme a vrátíme," poznamenal starosta Lukavce František Pinkas.

Ten dále dodal, že obměna expozice bude právě záležet na získaných materiálech a exponátech. „Hříbek je přístupný vždy od dubna do října. Takže počítám, že se nám to do této doby podaří zrealizovat," uvedl starosta.

Dalším plánem je oživení dvanáctikilometrové stezky Antonína Sovy, která vede z Pacova přes Bratřice a vrch Stražiště do Lukavce. Značená turistická trasa, která dále pokračuje z Lukavce na Načeradec a Velký Blaník, je hojně využívaná pěšími i cyklo turisty.
Trasa vede po loukách a lesích a povrch tvoří polní a lesní cesty. Po cestě jsou umístěné čtyři informační tabule, které blíže informují o obcích a o básníku Antonínu Sovovi.

„Tuto akci bychom rádi zrealizovali pod patronátem mikroregionu Stražiště. Stezku bychom chtěli doplnit novými informačními tabulemi a dalšími prvky," dodal Vlček.

Kdo by už nyní chtěl nahlédnout do života a díla této výrazné osobnosti české moderní poezie, může navštívit stálou expozici v Městském muzeu Antonína Sovy. Ta se s mnoha originálními exponáty stává cílem školních výprav a široké veřejnosti. Neobyčejnou Sovovu pouť životem osobním i uměleckým navíc poutavě přibližuje promítaný dokumentární film.

Antonín Sova
Český básník a prozaik se narodil 26. února 1864 v Pacově a zemřel 16. srpna 1928 v Pacově. Jeho dílo bylo ovlivněno realismem, symbolismem a impresionismem. Později se soustředil na přírodní a subjektivní lyriku. Jeho přírodní lyrika je spojena s jihočeským krajem, jeho milostná poezie je psána písňovou formou. Sova svými díly útočil proti společnosti a dával najevo protispolečenské postoje celé mladé generace. V jeho dílech se objevuje vlastenectví a hledání morálních a společenských hodnot.
Zdroj:www.wikipedia.cz