V tamním Hříbku se totiž uskutečnilo slavnostní otevření nové expozice s názvem Antonín Sova, básník lásky a života. Hříbek tak začal psát další kapitolu svého zajímavého příběhu.

Všechny přítomné na této slavnostní akci přivítal František Pinklas, starosta městyse Lukavec. „Otevření expozice jsme věnovali velkou pozornost. Básník Antonín Sova patří mezi naše významné básníky a prozaiky a my jsme chtěli novou expozici připravit důstojně a zajímavě," řekl Pinklas.

Příběh jeho lásky

Přízemí expozice přibližuje návštěvníkům Sovovo děts-tví a mládí, které prožíval 
v Lukavci a na gymnáziích 
v Pelhřimově a Písku. Celé první patro je pak věnová-
no příběhu básníkovy lásky 
k Marii Kovaříkové, s níž se Antonín Sova v roce 1900 oženil. Na pozadí reálných skutečností a jejich ohlasu v básníkově díle vystupuje věčná krása i bolest lásky.

„Minulý rok měl Antonín Sova 150. výročí narození 
a stejnojmenné Městské muzeum v Pacově připravilo celou řadu akcí. Tím nejdůležitějším hmatatelným výsledkem je to, že jsme s muzeem vydali výbor sólové poezie Já nikdy nechci dohotoven být, který obsahuje i velkou biografickou a literárně větnou část. Dále pak Jiří Bílý a Michal Röhrich zhudebnili Sovovy verše a vydali album 
a jak už to tak probíhalo, tak pan starosta městyse Lukavec František Pinklas pro-jevil zájem, že by bylo fajn 
vytvořit novou expozici Antonína Sovy v lukaveckém Hříbku. Na to konto jsme se tedy spojili a začali s přípravou této expozice," vysvět-
lil důvod vzniku nové expozice v Lukavci Jakub Raš, autor expozice. „Jsem rád, 
že tu dnes s námi byl Jiří Bílý 
a Michal Röhrich, kteří 
poezii Antonína Sovy zhudebnili a v půlhodinovém představení to tady lidem zahráli. Bylo to opravdu moc pěkné," uvedl Pinklas.

Předvedli svůj talent

Svou recitací básní oživili odpolední akci i žáci místní základní školy. Otevírací doba expozice 
v Hříbku je sezonní, od dubna do října, každé úterý od 14.30 do 16 hodin. Mimo tuto dobu si lze telefonicky domluvit prohlídku v jiném časovém intervalu. Plné vstupné je stanoveno na 40 korun, snížené na 20 korun, rodinné na 80 korun a děti do tří let mají vstup zdarma.

„Překvapila mě i účast, z toho jsem měl tak trošku obavy. Nakonec si myslím, že kolem 120 lidí tady bylo, takže z toho mám opravdu velkou radost, ukončil Pinklas.

Denisa Šimanová