Ta není pro milovníky umění z Pelhřimova určitě neznámá. Vystavovala tam již v minulých letech, a to jak v Galerii M, tak v kostele sv. Víta. Znají ji i návštěvníci Muzea Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci, kde si její obrazy mohli prohlédnout v roce 2010 a 2013.

Kupková vystudovala obor pozemní stavby na průmyslové škole ve Volyni, odkud dál pokračovala na Střední průmyslové škole v Písku oborem konzervátorství. Její uměleckou dráhu nejvíce ovlivnili akademičtí malíři Karel Kupka a František Dragoun.

Ze svých studijních pobytů v Paříži, Londýně, Rakousku a Německu vytěžila Jaroslava Kupková řadu zdařilých olejů a kreseb a výsledkem pobytu ve Spojenách státech amerických jsou dvě knihy kolorovaných kreseb, které doplňují fotografie.
Kupková vede také vlastní soukromou školu Centrum tvůrčí relaxace a provozuje 
i soukromou galerii Oáza Verona.

Její obrazy si návštěvníci Galerie M budou moci prohlédnout do konce září.