Prvním posezonním koncertem v kostele Narození Panny Marie bude varhanní recitál Přemysla Kšici. Koncert se uskuteční už teď v sobotu 13. října od 19.30 hodin. Program opět společně připravili Kanonie premonstrátů Želiv a spolek Musica Siloensis. Oba tito partneři ostatně už spojili síly i při pořádání předešlých kulturních akcí.