Pedagog, malíř, grafik a publicista Jan Heřman, který se od roku 2005 věnuje kastellologii a ikonografii, totiž vytvořil ke dni registrace rekordu 4562 kresebných rekonstrukcí hradů, zámků, tvrzí, komend, dvorců a opevněných klášterů.

Kolekce kreseb, která vzniká ve spolupráci s předními českými historiky, archeology, archiváři a genealogy, byla do České databanky rekordů zaevidována v rámci tiskové konference, která se uskutečnila ve středu 27. června. V již zmíněné pelhřimovské expozici Zlaté české ručičky si tak mohou zájemci prohlédnout kresebnou rekonstrukci hradů Kámen, Český Šternberk a Helfštýn.

Letní koncerty v rohu pelhřimovského Masarykova náměstí.
Ke stromečku se bude chodit na muziku zase po celé léto