KDY: pátek 20. září od 9 hodin
KDE: Pelhřimov, Masarykovo náměstí
ZA KOLIK: neuvedeno

V letošním roce, opět v centru města na Masarykově
náměstí, budou od 9:00 hodin za hudebního doprovodu Základní umělecké školy Pelhřimov pro
veřejnost připraveny soutěže s naučnou tématikou se zaměřením na ekologii, dopravu a poskytování
první pomoci včetně možnosti výpočtu ekologické stopy a zhlédnutí
zásahu hasičského záchranného sboru u simulované
automobilové nehody v 10:00 hodin. V rámci tohoto dne bude také
veřejnost seznamována s problematikou viditelnosti chodců a
cyklistů na silnicích s možností získání drobných reflexních
předmětů. Těm, kteří v tento den nepoužijí motorové vozidlo,
budou v ranních hodinách rozdávány koláčky v ulicích města.
Souběžně s touto akci bude probíhat na Masarykově náměstí akce
realizovaná Krajem Vysočina nesoucí název PODPORA ČISTÉ MOBILITY V KRAJI
VYSOČINA s ukázkami forem udržitelné mobility (tento projekt je financován Státním fondem
životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí).