Cenu Ministerstva kultury České republiky si v úterý 9. října převzala z rukou ministra kultury Antonína Staňka Jitka Kapounová, která knihovnu v Horní Vsi vede tím správným směrem.

Oceněná knihovna sídlí od roku 2016 ve zrekonstruovaných prostorách obecního úřadu Horní Vsi. Takto vytvořené prostředí je ideální pro práci s dětmi i dospělými. Knihovna již 12 let připravuje dvě dětská divadelní představení ročně při příležitosti Dne matek a Vánoc. Vystoupení již přesáhla hranice obce. Děti jezdí rozdávat radost i do přilehlých obcí a základních škol. Výjimečná je také spolupráce s mateřskou školou. Děti navštěvují knihovnu pravidelně každý týden, učí se čtenářské gramotnosti a vztahu ke čtení. Knihovna zajišťuje neformální vzdělání v podobě počítačových kurzů pro seniory nebo cestopisných přednášek, které připravují cestovatelé z řad místních obyvatel. „Díky kreativní a profesionální práci nad rámec běžných knihovnických a informačních služeb vzniklo z knihovny příjemné a fungující komunitní centrum obce,“ poznamenal Vít Richter z Národní knihovny České republiky.

Budova pelhřimovského gymnázia.
Z nevyužívané jídelny na gymplu bude multifunkční místnost