Příspěvek odklepli na svém včerejším zasedání krajští radní. „Centrum dokumentárního filmu se zaměřuje i na lektorskou činnost pro naše střední školy. Ty již nějakou dobu s Centrem spolupracují a my jsme se rozhodli přispět tak, jak přispívá město, Ministerstvo kultury anebo Státní fond kinematografie," vysvětlil krajský příspěvek náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD). Provozní rozpočet na letošní rok v Česku unikátního centra specializovaného na dokumentární film, jeho historii a teorii byl propočítán na 2,2 milionu korun a kromě zmíněných organizací se hradí z vlastních příjmů.

Přizpůsobí se

Radní odklepli příspěvek ve výši 200 tisíc korun, původní požadavek Centra dokumentárního filmu byl ve výši 450 tisíc. „Rozpočet se bude muset přizpůsobit výši příjmů, ale vážíme si podpory kraje pro novou instituci," řekl Marek Hovorka z provozujícího Spolku pro podporu dokumentárního filmu, jenž je zároveň ředitelem Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, který spolek pořádá. Podle Novotného je výše podpory určitým kompromisem. „Je potřeba počítat i s tím, že nejde o jednorázovou částku, ale o provozní příspěvek, o nějž bude Centrum žádat pravidelně," podotkl Novotný. Kraj dává spolku i další peníze na pořádání festivalu dokumentů.

Činnost Centra dokumentárního filmu je spojena také s lektorskou činností pro střední školy, které kraj zřizuje. Studenti v sérii lekcí prostřednictvím dokumentárního filmu získají pohled na klíčové současné i historické společenské události a zároveň i základní orientaci v oboru mediální výchovy. Studijní zázemí videotéky a knihovny je zájemcům k dispozici každý den včetně víkendu. „Rozsahem služeb je centru podobný snad jen Národní filmový archiv, který je však více určen odborné veřejnosti," dodal Hovorka.

Studenti mají zájem

Podle krajské radní Marie Kružíkové (ČSSD) studenti nové zařízení využívají. „Dle prvních zpětných vazeb přímo od studentů středních škol zřizovaných krajem už řada z nich tráví pravidelně volný čas přímo v centru. Jen během loňského prosince jej navštívilo více než 260 návštěvníků," konstatovala radní.

Za první měsíc běžného provozu tedy za prosinec 2014 připravilo a realizovalo centrum 54 odborných přednášek ve 27 dvouhodinových blocích. Zahájena byla také výzkumná činnost zaměřená na přehledy českých dokumentárních filmů, uvedených v kinech od roku 2006.

Spolek zároveň pracuje na letošním ročníku festivalu dokumentárních filmů. Ten bude podpořený z Norských fondů. „Připravili jsme speciální projekt výměny mezi českými a norskými filmovými profesionály," uvedl Hovorka. Festival se v Jihlavě uskuteční od 27. října do 1. listopadu.