Ve čtvrtek 10. října začne cyklus přednáškou Jan Antonín Venuto, tvůrce nejstarší veduty města Pelhřimova, kterou připravil Aleš Veselý z Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. O dva týdny později, ve čtvrtek 24. října, doplní informace o vedutách přednáška ředitele Státního okresního archivu Pelhřimov Zdeňka Martínka, která nese název Veduty jako historický pramen. Procházka Pelhřimovem kolem roku 1800. Přednášky začínají v pelhřimovském archivu shodně v 16 hodin.

Veduty jsou specifickým žánrem malířského umění a představují v době před vznikem fotografie jeden z nejdůležitějších obrazových pramenů pro dějiny českých měst. Nejstarší dnes známá veduta města Pelhřimova pochází z roku 1809, jejím autorem je zmíněný Jan Antonín Venuto. „Do širšího povědomí se Venutova práce, uložená v Rakouské národní knihovně ve Vídni, dostala teprve před několika lety. Do té doby se za první vyobrazení města pokládala o málo mladší veduta Vojtěcha Benedikta Juhna,“ poznamenal ředitel archivu.

Nevšední exkurze do světa odpadu doplnila při dni otevřených dveří v pelhřimovském sběrném dvoře kvalifikovaným výkladem Zdeňka Lišková, vedoucí odpadového hospodářství v pelhřimovských technických službách.
Máme se lépe, prozrazuje na nás odpad

Zájemci o dějiny města se budou moci seznámit nejen s Venutovým životem a dílem, ale také s možnostmi, které nejstarší veduty poskytují pro rekonstrukci prostředí města kolem roku 1800. „Návštěvníci přednášek si budou moci prohlédnout i výstavku dokumentů vztahujících se ke stavebnímu vývoji města od konce 18. století,“ dodal Zdeněk Martínek k chystanému cyklu, který Státní okresní archiv Pelhřimov připravil ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.

Jan Antonín Venuto se narodil 24. května 1746 v jihomoravských Jevišovicích a zemřel ve věku 86 let 1. dubna 1833 v Hradci Králové.