DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Krajská hygienická stanice 567 564 551  (Po - Čt: 8.00 - 15.00, Pá: 8.00 - 14.30)

  Krizová linka: telefon 566 650 866, e-mail koronavirus@khsjih.cz

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Co je koronavirus?Zdroj: DeníkMezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu. 

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?
Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?
Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?
Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

OKRESNÍ MĚSTO

Pelhřimov

Městský úřad Pelhřimov na všech svých pracovištích včetně radnice je pro veřejnost otevřen od 20. dubna 2020 v plném rozsahu za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků. S ohledem na minimalizaci možnosti šíření nákazy koronaviru trvá upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem.
 
• Podání občanů lze činit dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových schránek, elektronicky a přes Portál  občana
• Žádáme občany, aby využívali rezervační systém
• Žádáme občany, aby k platbě poplatků primárně využívali bezhotovostní způsob pomocí platebních karet
• Žádáme občany, aby písemnosti určené úřadu odevzdávali na podatelně Pražská 2460 a případné konzultace  řešili s pracovníky úřadu telefonicky


Upozornění


• Nikdo nebude vpuštěn bez ochrany obličeje
• Na všech pracovištích je nutné dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry
• Ve všech budovách, které jsou pravidelně dezinfikovány, je u vchodu umístěn bezkontaktní dávkovač s virucidní dezinfekcí, který musí občané využít při vstupu do budovy k dezinfekci rukou
• Je nutné dodržování pokynů pracovníků úřadu
• Je nutné číst informační tabule rozmístěné po úřadu
 

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA

V posledních dnech výrazně stoupl počet telefonátů na linku 155, které nesouvisí s přednemocniční neodkladnou péčí a zatěžují tak plynulý chod Zdravotnického operačního střediska. Operátoři se tak bohužel setkávají i s případy, kdy se například volající dožadují výsledky testů. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina upřímně chápe obavy občanů spojené s nákazou novým typem koronaviru, je ale nutné, aby své dotazy, ohledně nemoci COVID-19, směřovali na telefonní linky k tomu určené. Jedná se například o Krajskou hygienickou stanici, infolinku Státního zdravotního ústavu, případně nově zřízenou bezplatnou celostátní linku 1212. Zároveň je třeba si uvědomit, že všechny tyto infolinky zažívají velký nápor volajících a z toho důvodu mohou být přetížené nebo nedostupné.

Mějte proto, prosím, trpělivost, volání s odstupem času opakujte a řiďte se pokyny epidemiologa nebo vašeho praktického lékaře.

Veliké díky těm, kteří tísňovou linku 155 nechávají volnou pro pacienty v přímém ohrožení života či zdraví.

VZP

Na základě usnesení Vlády České republiky týkajícího se nouzového stavu a vyhlášení karantény v České republice ze dne 15. 3. 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru omezuje VZP provoz všech svých poboček. Cílem tohoto opatření je ochránit jak klienty, tak i zaměstnance, ale zároveň umožnit klientům vyřízení jejich požadavků. Pro poskytovatele zdravotních služeb zřídila VZP centrální e-mailovou adresu, kam mohou zasílat své dotazy v souvislosti s aktuální situací. V případě urgentních záležitostí budou klienti vyzváni k telefonnímu kontaktu, v nevyhnutelných situacích následně i k osobnímu jednání. To však bude probíhat ve vyhrazených prostorách v souladu s karanténními opatřeními. Veškeré informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách www.vzp.cz. Klienti mohou VZP kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@vzp.cz, aplikace Moje VZP a portálu VZP Point. Rovněž mají možnost v pracovních dnech využít infocentra na telefonním čísle 952 222 222 v době od 8 do 18 hodin. K dispozici jsou i nadále podací boxy/schránky umístěné na pobočkách. Pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb zřídila VZP centrální e-mailovou adresu covid19@vzp.cz. Na tuto adresu mohou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří mají uzavřenou smlouvu s VZP, směřovat své dotazy a podněty v souvislosti s onemocněním způsobeným COVID-19. V návaznosti na jednání s profesními komorami a zástupci všech segmentů chce VZP poskytovatele zdravotních služeb ubezpečit, že uhradí veškeré náklady spojené s péčí o své klienty, jež bude poskytována v rámci mimořádné situace, a zároveň v rámci smluvní a úhradové politiky přijme nezbytná opatření, která omezí dopad případných výpadků v produkci smluvních partnerů VZP pro následující období.

V souladu se schválením balíčku opatření Vlády ČR a postupem Finanční správy, kdy dochází k prodloužení termínu podání pro daně z příjmu nejpozději do 1. července 2020, VZP umožňuje podat Přehled OSVČ za rok 2019 až do termínu 3. srpna 2020. Všeobecná zdravotní pojišťovna vnímá nastalou situaci jako složitou a tímto krokem chce svým klientům vyjít vstříc. VZP zároveň doporučuje plátcům podávajícím Přehled OSVČ, aby využili elektronickou formu podání prostřednictvím aplikací e-vzp. Cílem tohoto opatření je zamezit koncentraci fyzických osob podávajících Přehled OSVČ jak na pobočkách VZP, tak pracovištích České pošty. VZP tak reaguje na situaci vyvolanou šířením koronaviru a vyhlášení nouzového stavu vládou. Plátci mohou Přehled podat elektronicky prostřednictvím Moje VZP, VZP Point anebo jej zaslat jako přílohu do datové schránky. V případě, že dojde v souvislosti s výskytem koronaviru k opoždění plateb, a tím vzniku penále, bude plátcům umožněno podat tzv. odstranění tvrdosti zákona. Žadatel bude muset jednoznačně doložit, že k problému v platbě zdravotního pojištění došlo v přímé souvislosti se šířením koronaviru. Doplatek pojistného za rok 2019 je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl Přehled OSVČ podán, tedy nejpozději do 11. srpna 2020. Případný přeplatek vrací VZP automaticky na základě podaného přehledu.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a usneseními vlády České republiky o přijetí krizových opatření oznamuje Krajské ředitelství policie kraje Vysočina změnu úředních hodin na pracovištích odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál a odboru cizinecké policie na území Kraje Vysočina. Úřední dny zůstávají zachovány, od pondělí 16. března 2020 se ale omezují úřední hodiny na dobu od 9 do 12 hodin. Omezuje se přitom přímý kontakt s občany na míru nezbytně nutnou. Na jednotlivých pracovištích budou viditelně vyvěšena oznámení s telefonními čísly, na kterých si občan individuálně dohodne způsob předání a vyřízení jeho podání nebo požadavku. Doporučují dopředu telefonicky kontaktovat pracoviště a domluvit si pokud možno elektronický způsob vyřízení požadavku. Všechna telefonní čísla jsou zveřejněna na webu www.policie.cz.

Zkoušky odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu jsou až do odvolání zastaveny.

Omezení se týká všech kontaktních pracovišť odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v celém Kraji Vysočina a odboru cizinecké policie (oddělení pobytových agend - pracoviště na ulici Wolkerova v Jihlavě a na ulici Štáflova v Havlíčkově Brodě).

FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA

Od pondělí 16. března 2020 jsou pracoviště Finančního úřadu pro Kraj Vysočina přístupná pro veřejnost pouze v úředních dnech, a to v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin v rozsahu činnosti podatelny. Vstup veřejnosti do vnitřních prostor pracovišť není umožněn.

Pokladní služba pro příjem daní v hotovosti je pro Kraj Vysočina zajištěna na územním pracovišti v Pelhřimově v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin.

Pro operativní komunikaci s Finančním úřadem pro Kraj Vysočina byly posíleny telefonní linky pod touto volbou 567 559 111.

Provoz pracovišť v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“ byl dočasně pozastaven, v omezeném rozsahu jsou dostupná územní pracoviště v Jihlavě, v Havlíčkově Brodě, v Pelhřimově, v Humpolci, v Třebíči, v Moravských Budějovicích, ve Velkém Meziříčí a ve Žďáru nad Sázavou.

Pracoviště Finanční správy žádají daňovou veřejnost o upřednostnění dálkové formy komunikace. Všechny aktuální informace je možné získat na internetových stránkách: https://www.financnisprava.cz/ https://www.facebook.com/financnisprava/

DOPRAVA

Vzhledem k šířícímu se koronaviru a opatření, k nimž patří i uzavření školských zařízení v celé republice na dobu neurčitou, bude prázdninový režim autobusové regionální dopravy prodloužen do 13. června. Ve chvíli, kdy bude uzavření škol odvoláno, vysočinské jízdní řády se vzápětí „překlopí“ do běžného režimu, aby se školáci dostali na vyučování. Lidé by si proto na základě doporučení Kraje Vysočina měli odjezdy a příjezdy linkových autobusů předem ověřit přes web www.idos.cz. Zachování prázdninových jízdních řádů platících do 13. června, respektive až do odvolání preventivních opatření, se netýká železniční dopravy.

Z rozhodnutí Krizového štábu Kraje Vysočina bude veškerá regionální autobusová doprava v systému Veřejné dopravy Vysočiny poskytována ZDARMA. Tento režim je platný od půlnoci 17. 3. do 24. 3. 2020. Cestující v autobusech však musí nastoupit pouze středními nebo zadními dveřmi a může cestovat pouze se zakrytými ústy a nosem, a to po celou dobu přepravy! Pokud nemá k dispozici zdravotnické roušky, musí využít například improvizovanou roušku, šátek, šálu nebo kapesník. Je totiž důležité chránit nejen sebe, ale i své okolí po celou dobu přepravy. Toto preventivní opatření – tedy užívání alespoň improvizované roušky se s doporučením jeho dodržení týká pohybu občanů ve veřejných prostorách – úřadech i obchodech, ale i při pobytu v čekárnách nádraží nebo při užším kontaktu početnější skupiny lidí.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

Jak snížit riziko nákazy koronaviru.Zdroj: Deník/WHO

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník