Jak jste se k této práci dostala?
O této profesi jsem se dozvěděla na konferenci o sexuálním násilí páchaném na ženách pracujících v sexbyznysu. V té době jsem spolupracovala se spolkem Rozkoš bez rizika už jako bývalá klientka, tedy sexuální pracovnice. Věděla jsem, že sexuální asistence bude osvětová činnost. A že když se uchopí sexualita znevýhodněných lidí, tak tomu veřejnost porozumí nebo minimálně bude ochotna naslouchat a ve společnosti se téma sexuální práce pohne dopředu.

Pohnulo se?
O sexualitě se obecně nerado mluví, natož o sexuální práci. Je mnoho předsudků, a když už se sexualita řeší, tak hlavně jen na klinické úrovni. Nezmiňuje se ale, že sexuální práce je pro život důležitá, protože v této oblasti existují různé bloky, traumata a předsudky. Potřebná a prospěšná je i konfrontace se sexualitou a s tělem, kterou ale sexuolog nedělá, protože se nesmí dotýkat těla klientů. Proto je sexuální asistence na profesionální úrovni tak důležitá. Troufám si říct, že nejen asistence, ale sexuální práce všeobecně. Myslím dobrovolné poskytování sexuálních služeb, ne sociálně motivovaný důvod a už vůbec ne násilně vynucené služby.

Jak s tělem klientů pracujete?
Může a nemusí dojít k dotýkání celého těla. Učím a pomáhám jim rozvíjet potenciál sexuality a intimního života. Seznamuji je s různými technikami a nástroji ke zkvalitnění sexuálního a osobního života a jak správně zacházet se svou sexuální energií. I to, jak se poté mohou konfrontovat se svým sexuálním životem. Lidé s handicapem můžou být izolovaní od informací a zkušeností, se kterými se běžně v životě setkáváme. Tím se daleko víc stydí, chybí jim sebevědomí a nemají žádné zkušenosti v oblasti intimity a sexuality. Neznají hranice a neumí s nimi zacházet, to se týká masturbace na veřejnosti, sexuálního napadání na veřejnosti nebo pracovníků v sociálních službách.

Můžete uvést příklad dobrého výsledku sexuální asistence?
Dvaatřicetiletý klient, který nikdy neviděl nahé ženské tělo, měl po dětské obrně spastické celé tělo a jen ležel celý život na boku, se skrčenýma nohama a rukama. Když jsme spolu pracovali, dokázali jsme na rukách narovnat paže a prsty. Povolily částečně i nohy. Celý proces je pro nehybné tělo, spojený s intimní masáží, velmi ulevující od bolesti, tělo se prokrví a oživí. Pracuji například i s lidmi, kteří mají psychiatrické diagnózy, se znásilněnými ženami nebo třeba s muži po rakovině prostaty.

close Sexuální asistentka proškolená organizací Freya Vladana Augstenová info Zdroj: Se svolením Vladany Augstenové zoom_in Sexuální asistentka proškolená organizací Freya Vladana Augstenová

I třeba se seniory. Vnímáte, že jim tato služba pomáhá?
Samozřejmě. Vyžádaná odborná služba je volání o pomoc. Mnoho lidí je v seniorském věku dlouhodobě bez partnera a trpí různými sexuálními dysfunkcemi. Sexuální asistence je zároveň terapie. Lepší se celý stav mysli a těla. Týká se ale pouze lidí, kteří nejsou psychicky nebo fyzicky schopni obsloužit své intimní a sexuální potřeby. Sexuální život a jeho potřeby jsou důležitá a přirozená součást našeho života.

Zařadila byste sexuální asistenci částečně do sociální práce?
Sexuální asistence
je sociální prací se vším všudy. Akorát zatím bohužel není mezi sociální služby zařazena legislativně. Ale to je ještě dlouhá cesta. Těší mě uznání a spolupráce formou akreditovaných kurzů s ministerstvem práce a sociálních věcí i s lékaři. Už to je velký úspěch.

Pracujete i se zdravými lidmi?
Ano, s kýmkoli, kdo si mé služby vyžádá a můžu mu pomoci s jeho záměrem, který má léčivý přesah. Práci s tělem, sexualitou, intimitou a osobním rozvojem se věnuji už jedenáct let. Neposkytuji tradiční erotické služby, ale odbornou dotykovou a mentální terapii. To znamená, že vedu a kontroluji celé sezení a nedělám nic, s čím nejsem v souladu. Jde o proces rozvíjení nezávislosti, ne závislosti na mých službách. Z původní erotické práce jsem přešla na Tantru.

Co následovalo?
Z tantrických masáží (zkoumání sexuality v rámci hranic vlastního těla s respektem k hranicím druhého – pozn. red.) jsem přešla na sexologickou práci s tělem, tedy dotykovou terapii, k níž jsem absolvovala roční výcvik. A k tomu jsem v roce 2015 přidala sexuální asistenci pro znevýhodněné lidi, kterou jsem s tantrou a sexologickou prací s tělem propojila. Poskytuji bezpečný prostor pro mentální uvolnění a sdílení intimních a sexuálních potřeb. To celé je propojené s celkovým osobním rozvojem na všech úrovních, a to mentální, emocionální, fyzické a spirituální.

close Sexuální asistentka proškolená organizací Freya Vladana Augstenová info Zdroj: Se svolením Vladany Augstenové zoom_in Sexuální asistentka proškolená organizací Freya Vladana Augstenová

Jak jste s k práci se sexualitou vlastně dostala?
Díky osudovému životnímu propadu. Primárně jsem začala pracovat sama se sebou. Měla jsem problémy s mezilidskými i partnerskými vztahy. A také se svou sexualitou. O sexualitě jsem nic nevěděla, v rodinách se toto téma moc neřeší. Na rozdíl od dnešních dětí jsme se nic nedozvěděli ani na základní škole. Existovala jen pornografie. A dnes už víme, že ta sama o sobě nikoho nic nenaučí. Sexuální energii a vztah naopak degraduje. To, co se děje v pornu, je jen iluze, prakticky nevhodná pro zdravý život. Může být inspirací, ne ale edukačním prostředkem. Mnoho mých klientů řeší kvůli závislosti na pornografii právě poruchy erekce.

Jak byste charakterizovala zdravou sexualitu?
Pokud máme zdravou sebehodnotu a dostatečnou sebelásku, máme i zdravý vztah k sexualitě a ke svému okolí. Nedostatečné či zkreslené informace o sexualitě a intimitě naopak mohou zbytečně vést až k násilí páchanému na sobě a na druhých.

Vladana Augstenová, CSB (51 let)

Sexuální asistentka proškolená organizací Freya. Věnuje se i sexologické práci s tělem či tantrickým masážím. Tajemnice výboru organizace Rozkoš bez rizika. Studentka oboru sociální práce na Jahodovce - Vyšší odborné školy sociálně právní.