Podle inspekce byla snížena rizika ohrožení životního prostředí díky aktivnímu přístupu a spolupráci provozovatele skládky na Pelhřimovsku, společnosti SILVA CZ, s.r.o.

Při požáru skladu dřevní hmoty v Nové Cerekvi na Pelhřimovsku v lednu letošního roku a jeho následném zdolávání došlo k úniku hasebních vod, produktů hoření a k následnému znečištění v prostoru areálu skladu dřevní hmoty. Po dohodě inspektorů z Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě s provozovatelem skládky společností SILVA CZ, s.r.o. byly zahájeny odbornou firmou sanační práce v části areálu.

Cílem sanačních prací bylo odstranění znečištěného materiálu z ohniska kontaminace a snížení rizika dalšího znečištění. Během sanačních prací šlo o vzorkování nejvíce zasažených oblastí, tedy zejména příkopu podél trati, dešťové usazovací nádrže a koryta pod touto nádrží. „Odstraněním znečištěných materiálů bylo sníženo riziko nepříznivého dopadu úniku hasebních vod na životní prostředí, zejména možného ohrožení kvality povrchových vod,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě Jan Panský.

Po požáru skladu dřevní hmoty v Nové Cerekvi bylo odvezeno 130 tun kontaminovaného materiálu. Následný odborný monitoring nepotvrdil přetrvávající znečištění. „Po ukončení sanace areálu skladu provedla odborná firma ověřovací monitoring, který nepotvrdil přetrvávající znečištění,“ dodal Panský.

Vzorkování zemědělské půdy mimo areál skladu, na kterou byly odváženy ohořelé zbytky dřevní hmoty, zajišťovala ČIŽP ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.