Jak se vaší firmě v současné době daří?

Zonka je tradiční výrobce nealkoholických nápojů, který je na trhu nepřetržitě už 136 let. V současné době zaměstnáváme v průměru 45 zaměstnanců a našimi nosnými výrobky jsou vedle nealkoholických nápojů i sirupy a balené vody. Naší snahou vždy bylo, abychom zajistili potřebný investiční rozvoj firmy a současně i zdroje pro její hospodaření. Samozřejmě v devadesátých letech, kdy bylo nutno výrazně rozšířit sortiment našich výrobků, ale i vytvořit předpoklady pro výrobu nápojů v PET lahvích a nerezových sudech, byla naše investiční činnost dominantní. Přesto se nám podařilo dosáhnout obojího efektu a v posledních letech dochází k trvalému nárůstu tržeb, což výrazně přispívá i dalšímu rozvoji firmy.

Zonka, to už dávno nejsou jen ony žluté a červené limonády. Váš sortiment je široký. Jaké novinky máte v nabídce?

Novinky samozřejmě zařazujeme do naší nabídky každý rok. Z nealko nápojů je nejnovějším výrobkem zázvorová limonáda v půllitrových PET lahvích a sirupy džusového typu.

A základ sortimentu, na kterém firma stojí?

Vycházíme z původních osvědčených receptur, ale samozřejmě nemůžeme opomíjet ani nové trendy ve složení nápojů, které směřují ke snížení jejich energetické hodnoty. Základem každého nealko nápoje je voda. Pro všechny naše nápoje používáme vodu z heraltických podzemních pramenišť, která má nízký obsah minerálních látek a je vhodná pro přípravu stravy s nízkým obsahem sodíku.

Důležité je, že její složení se nemění déle než 75 let, tedy po celou dobu, co ji sledujeme. Obsahuje 7 mg/l dusičnanů, zatímco norma pro pitnou vodu je 50 mg/l. Protože neobsahuje nadbytek minerálů ani solí, je možné nápoje z ní vyrobené pít bez omezení jejich množství.

Kterým směrem se vaše firma bude dále ubírat? Jaké inovace máte v plánu?

V současné době jsme dokončili dostavbu skladu hotových výrobků, který nám umožní lépe si zajistit dostatečnou předprodejní zásobu celého našeho výrobního sortimentu. Do budoucna plánujeme investice do úspor užitkové vody, plynu a elektřiny, ale také do výrobní technologie a strojního vybavení, abychom dále mohli šířit dobré jméno našich výrobků s ochrannou známkou „ZON".

Které limonády jsou u zákazníků nejoblíbenější?

Ve třetinkových skleněných lahvích je to jednoznačně naše tradiční jablečná limonáda, v půllitrových PET lahvích vede malina a energetický nápoj Wing a nesmíme zapomenout ani na točenou limonádu, jejíž prodeje v nerezových KEG sudech nám už řadu let trvale rostou a kde je nejoblíbenějším druhem cimo s příchutí jablko-citron.

Průběžně sledujeme a vyhodnocujeme prodej jednotlivých druhů nápojů našeho výrobního portfolia, což nám dává obrázek o prioritách našich zákazníků. Jak už jsem uvedl, trvalé oblibě se těší naše tradiční příchutě jablko, malina, jablko-citron, oranž, citron, cola. Ostatní náš sortiment je sestaven tak, aby zákazník měl vždy možnost volby a mohl si u nás vybrat vše, co trh nabízí, a to jak z hlediska příchutě, tak i obalu, v němž výrobek dodáváme. Z těchto důvodů udržujeme poměrně široký výrobní sortiment, což chápeme jako naši službu zákazníkům.

Vaše limonády se dají koupit v tradiční skleněné lahvi i ve velké PETce. Jaké obaly vedou?

Při výrobě samozřejmě druh obalu nehraje roli. Tím, kdo si obal vybírá, je zase zákazník. Dnes převažují PET láhve, ale naše tradiční třetinkové skleněné láhve i nadále používáme, neboť je to vyhledávaný obal pro gastro program do restaurací a hostinců, které vybavujeme zařízením pro chlazení a stáčení nápojů, jakož i propagačními materiály dle našeho nabídkového katalogu. Nápoje v PETu dodáváme ve třech objemových řadách půl, jeden a půl a dva litry. Každá objemová řada má však své prioritní segmenty prodeje 2 litry v prodejní síti jako rodinné balení, 1,5 litru se používají pro balené vody a nejoblíbenějším obalem je půllitrová PET láhev, které naši zákazníci dávají přednost při svých volnočasových aktivitách.

Kde všude se zonka prodává?

V současné době náš výrobní program zahrnuje na 50 druhů nealko nápojů a stále se rozšiřující program konzumních sirupů. Naše výrobky si postupně razí cestu z jednotlivých prodejních skladů v Česku do dalších regionů, a to ve všech segmentech trhu, čímž je naše značka pevně zakotvena v povědomí zákazníků. Své obchodní aktivity se postupně snažíme rozšířit i na Slovensko.

Jak se daří třebíčskou limonádu prosadit u obchodních řetězců? Jaké jsou vaše zkušenosti s nimi?

U našich výrobků se zaměřujeme především na kvalitu a nevyrábíme diskontní limonády. S tradičními obchodními řetězci spolupracujeme velmi dobře jako regionální dodavatelé podle dislokace prodejen v jejich obchodní síti.

Reprezentativní prodejnu v Třebíči nemáte. Neuvažujte o ní?

Prodej potravin doznal během let řady zásadních změn a dnes má svá neopominutelná specifika. Náš zákazník si určitě vybere například v prodejně „Krůta" na ulici V. Nezvala, jen pár kroků od naší firmy. V těchto dnech však navíc připravujeme pro prodejnu Renta v Třebíči, která dnes patří COOP družstvu HB, prodejní koutek, kde bude v nabídce široký sortiment našich výrobků.

Byly v historii chvíle, kdy jste chtěl podnikání nechat?

Určitě nebyly. Jsem si vědom toho, že jsme na trhu už 136 let, během nichž musela firma projít mnoha složitými obdobími. Je tedy naší povinností, abychom se vyrovnali několika generacím našich předchůdců.

Vaše logo bývá vidět často na plakátech a při různých akcích, kde figurujete jako sponzoři. Koho a jak podporujete?

Sponzorsky podporujeme v našem regionu řadu sportovních, charitativních a kulturních aktivit. Po dohodě s pořádajícími organizacemi se zaměřujeme na sponzorování těchto akcí našimi výrobky, charitativní a některé kulturní akce však podporujeme i finančně.