Shodli se na tom podnikatelé, kteří se v úterý 1. prosince odpoledne zúčastnili setkání s představiteli tamní radnice. Společenské setkání se uskutečnilo v Hotelu Slavie v Pelhřimově.

Během odpoledne měl každý z přítomných prostor pro prezentaci sebe a vlastních činností, díky čemuž zbytek hostů získal cenné informace o aktivitách všech účastníků.

V návaznosti na individuální prezentace, měli hosté možnost zvážit jednotlivé příležitosti a promyslet si vzájemné a oboustranně přínosné spolupráce, které by přispěly k jejich podnikatelskému růstu, ale i k prohloubení vzájemné spolupráce.

Podnikatelé se rovněž seznámili s prací radnice za uplynulý rok, dále se dozvěděli o plánovaných investicích města Pelhřimov v roce 2016 či o plánu rozvoje města v letech 2017 až 2018. „Setkání hodnotím kladně s přínosem pro všechny zúčastněné. Vzájemně jsme se domluvili na další spolupráci, která by se týkala například spoluúčasti při budování nových chodníků v průmyslových zónách, kde přítomní podnikají. Překvapilo mě však, že významní byznysmeni, kteří v Pelhřimově podnikají řadu let, se osobně moc neznají. Důvodem bude zřejmě i to, že se takto setkali poprvé," sdělil starosta města František Kučera.

Dobrou spolupráci s městem potvrdili i podnikatelé, kteří poukázali na fakt, že základem každého významného města je správné fungování politiky a ekonomiky.

V závěru společenské akce se přítomní domluvili na pravidelných setkáních. Ta by se měla konat vždy dvakrát do roka.